Siirry sisältöön

Uutiset

Turku investoi alueen pk-yritysten ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön

Turun kaupunki panostaa kunnianhimoiseen hankkeeseen, joka yhdistää alueen pk-yrityksiä ja korkeakouluja käytännönläheisesti ja vaikuttavasti. Miljoonarahoituksen saaneella palvelukonseptilla sujuvoitetaan varsinaissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää uusinta tieteellistä tutkimusta ja alueen merkittävää tekniikan alan osaamista ja infrastruktuuria. Yritysten kilpailukykyä edistävä Turun TKI -palvelu (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelu) toimii jatkossa yritysten ja korkeakoulujen yhteistyökanavana.

Työ- ja elinkeinoministeriön (2019) tutkimuksen mukaan vain 17 % suomalaisista pk-yrityksistä käyttää korkeakoulujen TKI-palveluja. Tutkimuksen alueellisessa vertailussa Varsinais-Suomi ei poikkea merkittävästi keskiarvosta. Samaa viestiä toistaa Sitran Yritys-oppilaitoskysely (2021), jossa kartoitettiin yrityspäättäjien suhtautumista oppilaitosyhteistyöhön.

Teknologiakampus Turun ja Turku Science Park Oy:n koordinoima Turun TKI -palvelu vastaa tähän haasteeseen vahvistamalla elinkeinoelämän ja erityisesti pk-yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tarkoitus on madaltaa yritysten kynnystä etsiä osaamista ja yhteistyötä korkeakouluista.

Voimakkaassa kasvuvaiheessa olevan Turun tekniikan osaamiskeskittymä on jo rakentanut pitkäjänteisesti verkostoja korkeakoulujen ja yritysten välille. Kansainvälisiä osaajia houkutteleva teknillinen tiedekunta muodostaa yhdessä Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun ja Novian kanssa huomattavan alueellisen osaamiskeskittymän.

”Turun korkeakoulujen yhteistyö on mahdollistanut tekniikan alan nopean vahvistumisen, jolle alueen yritysten tuki on ollut saumatonta ja merkittävää. Nyt on aika vahvistaa alueen korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. On tärkeää, että tekniikan alan osaaminen on helposti erityisesti alueen pk-yritysten ulottuvilla”, toteaa Teknologiakampus Turun johtaja Mika Hannula.

Yritysten käyttöön on suunnitteilla uusi, yhteistyöhön kannustava TKI-seteli, jonka avulla pk-yrityksillä on mahdollisuus saada osarahoitusta korkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön, kuten opinnäytteiden teettämiseen.

Yhteistyömalli vauhdittaa Turun alueen kaikkien kärkialojen kasvua

Vaikka Turun TKI -palvelu vastaa ensisijaisesti tekniikan alan yritysten tarpeisiin, kohdistuu Turun kaupungin rahoittaman mallin vaikuttavuus kaikkiin Turun talousalueen kärkialoihin. Käytännönläheiseksi ja helppokäyttöiseksi suunnitellulla yhteistyömallilla tähdätään koko alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kasvuun.

”Eri yritysten samansuuntaisia tarpeita ja tutkimusongelmia yhdistämällä voidaan rakentaa monialaisia tutkimushankkeita sekä hakea isoja ja kansainvälisiäkin tutkimusrahoituksia”, sanoo Hannula.

Viisivuotisen rahoituksen saanut Turun TKI -palvelun on tarkoitus käynnistyä alkuvuodesta 2023.

Lisätietoja

Teknologiakampus Turku
Tutkimuspäällikkö Mikko Helle
puh. +358 40 5484 588
mikko.helle@abo.fi

Teknologiakampus Turku
Johtaja Mika Hannula
+358 29 450 4695
mika.hannula@utu.fi