Tunnetko yrityksesi innovaatiokyvykkyyden heikkoudet ja vahvuudet?

|

  • Projektien ja liiketoiminnan johtamiskysymykset määrittelevät paljon yrityksen menestystä
  • Brighthouse Intelligence Oy teetti Turku Science Park Oy:llä maksuttoman Improve-analyysin
  • Analyysin jälkeiset työpajat keskittyivät uusien mahdollisuuksien ja potentiaalisten asiakkuuksien kartoittamiseen

Termiin innovaatio liitetään monissa yhteyksissä usein epämääräistä mystiikkaa. Siltä odotetaan ihmeitä, jotka kääntävät taloudet kasvuun ja ratkaisevat kestävyysvajeen. Kun tähän termiin tehdään tarkempaa tuttavuutta, sanahelinän alta löytyy hyvin käytännönläheisiä projektien ja liiketoiminnan johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Nämä kysymykset eivät kuitenkaan ole arkisuudestaan huolimatta yhdentekeviä. Se, miten nämä asiat hallitaan yrityksessä, määrittelee yrityksen kykyä tehdä tulosta ja uusiutua.

Innovaatiokyvykkyysanalyysi antaa tietoa oman yrityksen kehityskohteista ja siitä, miten yritys sijoittuu muiden eurooppalaisten yritysten vastauksiin verrattaessa.

Heikkoudet yrityksen innovaatiokyvykkyyksissä näkyvät valitettavasti usein liian myöhään. Tuotekehitysprojektien budjetit karkaavat käsistä tai niiden tuloksellisuutta ei osata arvioida. Asiakkaiden tarpeet vaihtuvat ja pahimmillaan vuosien työ valuu hukkaan, kun ongelmiin olisi pitänyt puuttua aiemmin. Päivittäiseen tekemiseen voi myös sisältyä hyödyntämätöntä potentiaalia, jonka tunnistamiseen arjen keskellä ei vain riitä aikaa. Yksi ratkaisu uhkien ja mahdollisuuksien tarkasteluun on tehdä yrityksen innovaatiokyvykkyydestä kattava Imp3rove for innovation -arviointi.

Vertailupohjana 10 000 yrityksen vastaukset

Markku Sahlström, Brighthouse Intelligence Oy:n toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista, tarttui tilaisuuteen tehdä tällainen arviointi Turku Science Park Oy:n avustuksella. Brighthouse Intelligence Oy on vuonna 2015 perustettu yritys, joka tuottaa ratkaisuja ja palveluita sekä etäohjattuihin että autonomisiin järjestelmiin, erityisesti merenkulkuun liittyen. Arvioinnin tekeminen oli ajankohtaista, koska yritys hakee kansainvälistä kasvua uusien toimintamallien ja asiakkuuksien muodossa.

Imp3rove-analyysissä yritys arvioi innovaatiokyvykkyyttään viidestä näkökulmasta, joita ovat innovaatiostrategia, yrityksen organisaatio ja kulttuuri, innovaatioiden elinkaaren hallinta, mahdollistavat tekijät sekä toiminnan tuloksellisuus. Tulokset vertautuvat yli 10 000 eurooppalaisen yrityksen vastauksiin. Mittareissa on mukana myös yrityksen taloudelliset tunnusluvut. Vertaamalla oman innovaatiokyvykkyyden tasoa parhaiten menestyneiden yritysten tuloksiin, saa kuvan siitä, mihin kehittäminen kannattaa kohdistaa.

Kehityskohteet työpajojen aiheena

Brighthouse Intelligence Oy:n koko johtoryhmä osallistui itsearviointiin, joka koostui sekä ohjattuun improve-kyselyyn vastaamisesta ja tulosten analysoinnista. Kumpikin sessio vei aikaa noin kaksi tuntia. Sessiot ja niitä seuraavat työpajat veti Turku Science Park Oy:n asiakaspäällikkö Vesa Erkkilä, jolla on Improve-analyysiin tarvittava koulutus.  

Itsearvioinnin tulosten pohjalta valittiin kaksi kehityskohdetta, joita vietiin eteenpäin työpajoissa. Työpajoihin osallistui Vesa Erkkilän lisäksi myös Turku Science Park Oy:n asiakaspäällikkö Timo Huttunen, jolla on projektimyynnin ja asiakkuuksien hallintaan liittyvää osaamista. Työpajoissa keskityttiin erityisesti uusien mahdollisuuksien ja potentiaalisten asiakkuuksien kartoittamiseen.

Tärkein hyöty Improve-analyysin tekemisestä oli Markku Sahlströmin mielestä saada ulkopuolista näkemystä ja vinkkejä yrityksen toimintamalleihin, tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen.

Analyysi sopii vähintään noin 10 henkeä työllistäville, vähintään noin 2 vuotta toimineille yrityksille, jotka panostavat merkittävästi innovaatiotoimintaan ja haluavat kehittää sitä. Jos siis haluat selvittää oman yrityksesi innovaatiokyvykkyyden, löydät lisätietoa palvelusta ja yhteyshenkilömme täältä.