Terveysdatasta uutta liiketoimintaa pk-yrityksille

|

Merkittävä EU-rahoitus vauhdittaa suomalaisten pk-yritysten digitalisaatiota. HealthHub Finland kokoaa huippuasiantuntijoita ympäri maan yritysten avuksi, jotta kynnys luoda uusia terveysdataan perustuvia innovaatioita olisi entistä matalampi. 

Turku Science Park Oy:n koordinoiman HealthHub Finlandin idea on yksinkertainen. Se on konsortio, joka auttaa pk-yrityksiä digitalisoitumaan ja kehittämään uutta terveysdataan perustuvaa liiketoimintaa. 

”Samalla vauhditetaan eurooppalaisen terveydenhuollon digitalisaatiota ja tehdään siitä entistä tehokkaampaa”, Health Turku -kärkialan johtaja Tero Piispanen Turku Science Park Oy:stä summaa. 

Terveysdata ja sen käyttöön perustuva osaaminen on Suomen ehdoton kilpailuvaltti. Kuva: Health Campus Turku

Suomalainen osaaminen terveysdatan hyödyntämisessä tunnetaan Euroopassa. Kesän korvalla Euroopan komissio valitsi HealthHub Finlandin eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiokeskittymäksi (European Digital Innovation Hub, EDIH). Keskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. 

HealthHub Finland saa EU:lta miljoonan euron vuotuisen rahoituksen ensin kolmeksi vuodeksi. Mikäli toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät, on keskittymällä mahdollisuus saada neljän vuoden lisärahoitus. 

Piispasen mukaan rahoituspäätös on merkittävä. Sen avulla Suomessa pystytään kokoamaan yhteen erilaisia osaajia, joita pk-yritykset tarvitsevat terveysdataan perustuvien ratkaisujensa kehittämiseen. 

Turku Science Parkin lisäksi HealthHub Finlandissa ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Suomen Biopankkien Osuuskunta – FINBB, Business Tampere, Kuopio Health, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Business Oulu. 

Palveluja Eurooppaan yhdestä luukusta

Terveysdata ja sen käyttöön perustuva osaaminen on Suomen ehdoton kilpailuvaltti, toteaa HealthTurku-kärkialan asiakkuuspäällikkö Janne Lahtiranta Turku Science Park Oy:stä. Lahtirannan mukaan Suomella on pitkä historia niin terveys- kuin hyvinvointidatan käytöstä innovaatiotoiminnassa.

HealthHub Finlandin yhteistyökumppaneilla on vahvaa osaamista terveys- ja hyvinvointidataan liittyvässä testialustatoiminnassa. Suomalaisten testialustojen rooli osana eri maissa toimivien yritysten tuotekehitystä korostuu entisestään testialustapalvelujen määrän ja kirjon lisääntyessä keskittymän toiminnan aikana. 

”HealthHub Finland tarjoaa pk-yrityksille niiden liiketoimintaa tukevia palveluja kuuluisalla ”yhden luukun periaatteella”. Tarjoamme yrityksille resursseja ja tietotaitoa kehittää uudenlaisia terveysdataan perustuvia ratkaisuja. Tätä kautta parannamme yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla”, Lahtiranta summaa. 

Keskittymä voi auttaa yrityksiä löytämään esimerkiksi IT- tai sääntelyosaajia, tai sijoittajia. Tulevina vuosina eurooppalaisten keskittymien edellytetään toimivan yhteistyössä keskenään. Tämä avaa suomalaisille yrityksille kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. 

Piispanen uskoo keskittymän puitteissa tapahtuvan verkostomaisen yhteistyön vauhdittavan innovaatiotoimintaa myös Turun alueella, jossa jo nyt toimii Suomen suurin lääke- ja diagnostiikka-alan keskittymä. VSSHP:n osallistumisen kautta Auria tietopalvelun ja PET-keskuksen edistyksellisiä datan käsittely- ja analysointipalveluita pystytään tarjoamaan nyt laajemmalle yritysryhmälle.  Hän toivoo, että alueelle syntyisi entistä enemmän uusia yrityksiä, ja että olemassa olevat yritykset ymmärtäisivät terveysdataan perustuvien ratkaisujen kehittämisen liiketoimintapotentiaalin. 

Tavoitteena on, että HealthHub Finland -innovaatiokeskittymä aloittaa toimintansa vielä tämän vuoden aikana. 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Tero Piispanen