Siirry sisältöön

Uutiset

Smart Chemistry Parkilla vauhdikas vuosi 2017

• Smart Chemistry Parkin tiloissa toimii jo 13 yritystä
• Muita yhteistyöverkostoon kuuluvia yrityksiä on yli 60
• Smart Chemistry Park edistää verkoston yritysten pyrkimyksiä nostaa jalostusarvoa biomassoja ja teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäen

Suomen tavaraviennistä noin viidennes nojaa kemianteollisuuteen. Alan viennin arvo vuonna 2016 oli yli 10 miljardia euroa ja työllisyysvaikutus kokonaisuudessaan 100 000 henkilöä. Yksi kemianteollisuuden työpaikka luo muille aloille kaksinkertaisen määrän työpaikkoja.

Kemianteollisuus on paitsi investointi-intensiivinen, myös tutkimusintensiivinen teollisuuden ala, jolla yrityksen menestyminen vaatii työn ja ajan lisäksi rohkeutta ja laaja-alaista osaamista. Yrityksen toiminnan skaalaaminen ja rahoituksen saaminen ovat olennainen osa yrityksen kasvupolkua. Näitä pienten yritysten kasvun esteitä on onnistuttu rikkomaan Turku Science Park Oy:n koordinoimassa Smart Chemistry Parkissa.

Vuosi 2017 oli Smart Chemistry Parkissa jälleen vauhdikas. Yrityksiä on sijoittautuneena Raisioon yhteensä 13 ja tiiviissä yritysyhteistyöverkostossa on yli 60 yritystä. Kiinnostuneita vierailijoita on riittänyt yli 200. Kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista on jatkettu pitkäjänteisesti ja uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt projektien ja aktiivisen sidosryhmätyön tuloksena.

”Bio- ja kiertotaloudesta odotetaan kansallisella ja eurooppalaisella tasolla kasvua. Kasvun lähteet on osittain tunnistettu, mutta haasteellista on saada niistä uutta kannattavaa liiketoimintaa. Smart Chemistry Parkin yritysten liiketoiminta perustuu jalostusarvon nostamiseen biomassoista ja teollisuuden sivuvirroista. CH-Bioforce Oy:n ja Crisolteq Oy:n käynnistyneet pilot- ja teollisuusmittakaavan prosessit ovat hieno osoitus uuden kestävän teollisuusvalmistuksen onnistumisesta. Yrityksille suotuisan toimintaympäristön sekä verkostojen rakentaminen ja edunvalvonta ymmärtäen toimialan haastavuuden ovat Turku Science Park Oy:n tehtäviä,” kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Linda Fröberg-Niemi.

Voimaa yhteistyöverkostoista

Yhteistyö yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja erikokoisten yritysten kanssa on erityisen tärkeää. Verkostoon kuuluvat yritykset saavat voimaa yhteistyöverkoston suuremmista yrityksistä. Tiivis yhteistyö korkeakoulujen kanssa on ollut alusta saakka yksi Smart Chemistry Parkin lähtökohdista. Useiden yritysten osaamispohja perustuukin yliopistotutkimukseen ja monipuoliseen kokemukseen suomalaisesta teollisuudesta. Smart Chemistry Parkissa yhteiset laboratoriotilat auttavat lisäksi yrittäjäksi aikovia tutkijoita ja muita osaajia mukaan yritystoimintaan.
Yhteistyö on välitöntä, kun se perustuu vastavuoroisuuteen. Pienet yritykset uudistavat perinteistä teollisuutta tuomalla uusia ratkaisuja ja innovaatioita osaksi suurempien yritysten liiketoimintaa.  Toimivassa verkostossa kuitenkin kaikki hyötyvät toistensa osaamisesta.

Smart Chemistry Park palvelee CleanTurku-kärkitoimialaa, joka edistää Turun seudun bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin parissa töitä tekevien yritysten toimintamahdollisuuksia. Smart Chemistry Parkin toiminnasta vastaa Turku Science Park Oy.