Relokaation sujuvuus puhutti yritysedustajia

|

Tapahtuman keynote-puheenvuorot piti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kokka kohti Suomea -projektipäällikkö Heidi Popova ja Wärtsilän Global Mobility Lead Heli Vesterinen. Yrityspaneelissa keskustelemassa olivat Groke Technologies Oy:n toimitusjohtaja Juha Rokka, Pipecloud Oy:n toimitusjohtaja Jarno Soinila sekä Jenny Rajahalme, asettautumispalveluja tarjoavan GMC Finland Oy:n perustaja. Aamupalasession juonsi WTC Turun operatiivinen johtaja Jani Rusi.

WTC Turun Jani Rusi, Wärtsilän Heli Vesterinen, Pipecloudin Jarno Soinila, GMC Finlandin Jenny Rajahalme, ELY-keskuksen Heidi Popova ja Groke Technologiesin Juha Rokka. Kuva: Mama Creative

Kilpailu osaajista vaatii valtteja

Talent Boost Breakfast -tilaisuuksien teemat rakentuvat aina Turun alueen yrityksille ja osaajille ajankohtaisten aiheiden ympärille. Osaajapula koettelee suomalaisia yrityksiä, ja ratkaisua usein haetaan kansainvälisestä rekrytoinnista. Kv-rekrytointi ei ole aina suoraviivainen prosessi, ja koronapandemia on monimutkaistanut tilannetta entisestään. Toisaalta viranomaiset ja muut toimijat ovat vastanneet kansainvälisen liikkuvuuden ongelmiin esimerkiksi nopeuttamalla startup-yrittäjien ja huippuosien lupakäsittelyä, ja yksityisen puolen palvelutarjoajat ovat ryhtyneet tarjoamaan relokaatiopalveluita aiempaa enemmän.  

Wärtsilän Global Mobility Lead Heli Vesterinen painotti tarvelähtöisyyttä relokaatiossa. Vesterisen mukaan suurin osa Wärtsilän liikkuvuudesta tulee työmatkoista, eripituisista toimistokomennuksista, ns. job rotation -paikoista ja huoltotoiminnasta. Relokaatioon liittyvät tukipalvelut, prosessit ja etuisuudet ovat elintärkeitä sujuvuuden kannalta, ja niiden tulee olla selkeistä sekä työntekijälle että työnantajalle. Vesterisen mukaan työntekijöiden tulee tuntea tulevansa kohdelluksi tasavertaisesti. Työntekijän täytyy tietää mitkä tukipalvelut ja etuisuudet ovat hänen tapauksessaan relevantteja, ja miten ne toteutetaan käytännössä. Myös relokaatioprosessin vastuut tulee olla selkeästi jaoteltuja. Molemmille osapuolille tulee olla selvää, kuka on vastuussa esimerkiksi rekisteröitymisistä, asumisjärjestelyistä tai vaikkapa lasten koulupaikan hankkimisesta.

Kuva: Mama Creative

Julkiset palvelutarjoajat yritysten apuna

Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse navigoida koko relokaatioprosessia yksin. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Heidi Popova esitteli työkaluja, jotka ovat saatavilla tukemaan kansainvälisen osaajan sijoittumista Suomeen. Popova muistutti, että vaikka kv-rekrytointi on tehokas vastaus yrityksiä vaivaavaan osaajapulaan, Suomeen sijoittumiseen liittyy monia seikkoja, jotka vaativat huomiota. Yrityksiä mietityttää usein kysymykset, kuten ”mitä kaikki tämä maksaa”, ”miten työluvat järjestyvät” ja ”miten verotusasiat hoituvat”. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Kokka kohti Suomea -hanke (ESR) ovat tuottaneet näihin ja moniin muihin kysymyksiin apua tarjoavan Kansainvälisen rekrytoinnin oppaan.

Popovan mukaan ELY-keskus on lanseeraamassa pk-yrityksille tarkoitetut kv-osaajien relokaatiota tukevat asettautumispalvelut. Näiden palveluiden sisältö räätälöidään tarpeen mukaan, jolloin kyse voi olla rajatummasta tuesta tai kokonaisvaltaisesta palvelusta, joka auttaa monissa käytännön asioissa, kuten esimerkiksi pankkitilin avaamisessa tai vuokrasopimusten allekirjoittamisessa.

Kuva: Mama Creative

Startupien kokemukset keskiössä

Keynote-puheenvuorojen jälkeen Turun alueen yritysedustajista koostuva paneeli keskusteli omista kokemuksistaan liittyen kansainväliseen rekrytointiin ja osaajien sijoittumiseen. Groke Technologies Oy on jo pitkään hyödyntänyt kv-rekrytointia prosesseissaan, ja Pipecloud Oy on tänä vuonna toteuttanut ensimmäisen oman rekrytointinsa ulkomailta. Keskustelussa mukana ollut GMC Finland Oy avusti Pipecloudia heidän osaajansa saamisessa Suomeen. Molemmat yritykset painottivat tukipalveluiden merkitystä relokaation eri vaiheissa.

Groke Technologiesin Juha Rokan mukaan yrityksen tehtävä on etsiä omiin tarpeisiinsa parhaiten sopiva osaaja, jonka jälkeen tehokkainta on ottaa mukaan sijoittumispalveluiden ammattilaisia varmistamaan, että prosessi on mahdollisimman sujuva sekä työnantajalle että -tekijälle. Rokka myös totesi, että apu kannattaa ottaa mukaan aiemmin kuin usein ajatellaan; tällöin esimerkiksi jo haastattelutilanteessa voidaan selvittää, onko osaajalla kaikki edellytykset tulla Suomeen. Yhtä lailla relokaation tukea ei tule lopettaa liian ajoissa: osaaja saattaa tarvita apua löytääkseen paikalliset verkostot, vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja muut integroitumiselle ja hyvinvoinnille keskeiset tekijät. Pipecloudin Jarno Soinila muistutti, että relokaatio pitää sisällään myös perheeseen liittyviä ja muita henkilökohtaisia näkökulmia, joita jokainen ei välttämättä halua jakaa työnantajan kanssa. Tällöin Soinilan mukaan ulkopuolinen taho voi olla työntekijälle hyvä tuki.

Talent Boost Breakfast: Sujuva relokaatio yrityksen kilpailuvalttina -tapahtuma oli osa kansallista Talent Boost -toimenpideohjelmaa, ja sen järjesti Turku Science Park Oy. Tapahtumassa mukana olivat lisäksi Business Finland, Turun kauppakamari ja World Trade Center Turku. Talenteen voi katsoa Turku Science Parkin YouTube-kanavalla.