Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

|

Kuvituskuva: Digiyritysneuvonta-hanke

Teksti: Johanna Helmiö. Johanna työskentelee yritysneuvontapäällikkönä Business Turussa, joka on yksi Digiyritysneuvonta-hankkeen toteuttajaorganisaatioista.

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Miten digitaaliset työkalut auttavat meitä?

Tehokas tiedonhallinta

Yritysneuvojina meidän täytyy käsitellä valtavat määrät tietoa päivittäin, sillä olemme päivittäin tekemisissä erilaisten yritysten kanssa, jotka ovat keskenään myös erilaisissa tilanteissa. Digitaalisten työkalujen, kuten pilvipalveluiden avulla, pääsemme käsiksi tarvittaviin dokumentteihin kätevästi missä ja milloin vain. Ne auttavat tehokkaammassa tiedostojen hallinnassa, jolloin turhat paperipinot vähenevät eivätkä tiedostot tunnu katoavan jäljittämättömiin. Lisäksi pääsemme kätevästi muokkaamaan tiedostoja yhdessä, ilman tiedostojen lähettämistä edestakaisin sähköpostilla. Digitaaliset työkalut lisäävätkin osaltaan työn sujuvuutta, jolla on suora yhteys työtyytyväisyyteen.

Joustavuus työssä

Digipalveluiden ansiosta voimme tehdä töitä mistä tahansa – olipa kyse sitten työskentelystä kotoa käsin tai vaikkapa laiturin nokasta. Tämä vapaus ei ainoastaan paranna työn ja vapaa-ajan tasapainoa, vaan myös vähentää stressiä ja lisää tyytyväisyyttä työhön.

Parempi asiakaspalvelu

Modernit viestintävälineet, kuten sähköpostit, chatit ja virtuaalitapaamiset (esim. Teams), mahdollistavat nopeat ja tehokkaat yhteydenotot asiakkaisiin. Lisäksi esimerkiksi sähköinen ajanvaraus on käytettävissä 24/7, eli asiakas pääsee varaamaan yritysneuvontaan ajan vaikkapa keskellä yötä. Yritysneuvonnassa käytössä olevat digitaaliset työvälineet tekevätkin asiakkaiden elämästä helpompaa ja samalla parantavat yritysneuvonnan asiakaspalvelun laatua. Asiakkaiden tyytyväisyys lisää myös yritysneuvojien onnistumisen tunnetta – ja onnistumisen kokemukset ovat erittäin tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin kannalta.

Tekoälyn tuomat hyödyt

Tekoälyn kaltaiset innovaatiot mullistavat työtapamme. Esimerkiksi tekoälyn avulla tehty asiakasanalyysi antaa meille syvällisempää tietoa asiakkaiden toiveista, mikä puolestaan auttaa palvelemaan heitä entistä paremmin. Tekoälyn avulla voi myös helposti luoda vaikkapa Powerpoint-esityksiä tai valjastaa sen tekemään palaverista koosteen sekä kirjaamaan sinulle suunnatut tehtävät ylös. Tekoäly vapauttaakin aikaa rutiinitehtävistä, jolloin on mahdollista keskittyä luovaan ja strategiseen työhön. Työ, jossa työntekijä pääsee myös itse kehittymään, parantaa yleensä työntekijän sitoutumista – ja sitä kautta jälleen työhyvinvointia.

Digipalvelut tarjoavat siis valtavia mahdollisuuksia parantaa yritysneuvojien työhyvinvointia ja tuottavuutta. Keväällä alkaneessa Digiyritysneuvonta-hankkeessa kehitämme yritysneuvojien valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla. Olen hankkeesta innoissani, koska yhdessä oppiminen ja uusien työkalujen kokeilu madaltaa kynnystä ottaa käyttöön uutta teknologiaa – ja se on asia, josta me kaikki hyödymme. Ja yhdessä oppimalla myös työhyvinvointimme parantuu – sillä yhteistyö tuottaa suurempia oivalluksia, kuin asian pohtiminen yksin ilman tukea. Millaisia kokemuksia sinulla on digitaalisten palveluiden käytöstä työssäsi?

Digiyritysneuvonta – Digitalisaatio-, data- ja tekoälyneuvonnalla nykyisen ja tulevan pk-kentän digikyvykkyys kuntoon -hanke

Digiyritysneuvonta-hanke kehittää yritysneuvontaorganisaatioiden valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla. Hankkeessa luodaan Digineuvojan työkalupakki, johon kerätään parhaita yritysten digitalisaatiota ja teknologioiden hyödyntämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä. Digineuvojan työkalupakkia pilotoidaan hankkeen aikana 150 yrityksen kanssa. Hankkeen ansiosta suomalaisten yritysten mahdollisuudet saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa paranevat merkittävästi.

Kuvituskuva, jossa hankkeen logot (rahoittaja EU, hankekumppanit)