Siirry sisältöön

Uutiset

Miljoonarahoitus terveysdatan hyödyntämistä helpottavien tekoälymenetelmien kehittämiseen

  • Turun yliopiston johtama PRIVASA-hanke kehittää tekoälymenetelmiä arkaluontoisten aineistojen turvalliseen hyödyntämiseen terveysalalla
  • Hanke edistää terveysdataan pohjautuvaa kansainvälistä liiketoimintaa ja vientiä
  • Mukana ovat yliopiston ohella myös mm. Turun AMK, VTT ja useita yrityksiä

Business Finland on myöntänyt 3 miljoonan euron rahoituksen Turun yliopiston johtamalle PRIVASA-hankkeelle, joka kehittää tekoälymenetelmiä arkaluontoisten aineistojen turvalliseen hyödyntämiseen terveysalalla. Hankkeessa ovat mukana mm. Turun ammattikorkeakoulu, VTT, PerkinElmer, BCB Medical ja useita muita yrityksiä.

""
PRIVASA-hankkeen tuottamilla työkaluilla voidaan algoritmien avulla muuntaa henkilötietoja tietosuojaa kunnioittavaan muotoon.

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tuotekehitystä tuottamalla anonyymia, yksilötasoista terveysdataa yritysten kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarpeisiin. PRIVASA-hankkeessa tuotettujen työkalujen yksityisyystietoiset algoritmit muuntavat henkilötietoja sisältävät aineistot muotoon, jossa niiden käyttö lääketieteelliseen tutkimukseen, testaukseen ja validointiin on mahdollista tietosuojaa kunnioittaen.

– Hankkeen toimijat haluavat olla mukana luomassa terveysdatan hyödyntämistä koskevaa myönteistä ilmapiiriä, monipuolistamassa terveyspalveluja, selkiyttämässä tietosuojasääntelyä ja suoraviivaistamassa aineistonhallinnan prosesseja. Tavoitteena on edistää terveysdataan pohjautuvaa kansainvälistä liiketoimintaa ja vientiä, kertoo Business Finlandin Personalized Health Finland -ohjelman johtaja Sampo Sammalisto.

– Laadukas data on kehittämis- ja innovaatiotoiminnan elinehto, mutta tällä hetkellä suomalaisyritykset eivät pysty hyödyntämään arvokasta rekisteridataa tehokkaasti. Synteettinen data vastaa yritysten tarpeisiin tietosuojaa vaarantamatta, toteaa terveysteknologian apulaisprofessori Antti Airola, joka johtaa hanketta yhdessä data-analytiikan apulaisprofessori Tapio Pahikkalan kanssa Turun yliopiston tietotekniikan laitoksella.

– PRIVASA-hanke on hieno esimerkki uuden teknillisen tiedekunnan tutkimuksen roolista Turun yliopistossa: perustana on kova tietotekniikan osaaminen, mutta teknisten ratkaisujen soveltaminen ja vaikutukset nostavat omia haastavia tutkimuskysymyksiä muilla tieteenaloilla. Terveysdatan hyödyntäminen edellyttää luottamuksen rakentamista sen omistajien, hallinnoijien ja käyttäjien välillä, toteaa teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järvi.

Hankkeessa on mukana Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen lisäksi myös lääketieteellinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu ja oikeustieteellinen tiedekunta, jotka tuovat hankkeeseen eettisyyden, yritysvastuun ja lainsäädännön osaamista. Turun ammattikorkeakoulu ja VTT täydentävät konsortiota erityisesti kuvantamisdataan sovellettavien tekoälymallien osalta.

Turun ammattikorkeakoulu kehittää hankkeessa tietosuojan turvaavia tekoälymenetelmiä arkaluonteisen terveys- ja kuvantamisdatan käsittelyyn. Turun AMK:ssa rakennettavat koneoppimisalgoritmit tuottavat synteettistä dataa perustuen erilaisiin todellisiin potilastietoihin. Turun AMK:n osuutta johtaa terveystieteen tohtori ja terveysteknologia-tutkimusryhmän johtaja Elina Kontio yhdessä yliopettaja Mojtaba Jafaritadin kanssa.

Turku Science Park Oy:lla on ollut keskeinen rooli kumppaniverkoston rakentamisessa. 

– Hanke vahvistaa entisestään Terveyskampus Turun roolia synteettiseen mutta oikean kaltaiseen terveysdataan perustuvien – ja sitä hyödyntävien – ratkaisujen kehittäjänä Suomessa ja Euroopassa, summaa Turku Science Parkin asiakkuuspäällikkö Janne Lahtiranta.

PRIVASAn hankekonsortiossa on mukana kolme tutkimuslaitosta: Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Yritysosapuolina mukana ovat Bayer, BCB Medical, BC Platforms, Fujitsu Finland, MVision, PerkinElmer, Polar Electro ja Yield Systems sekä yhteistyökumppaneina Auria, Turku Science Park, THL ja Findata.