Siirry sisältöön

Uutiset

Merikuljetusyhtiö Meriaura, VG EcoFuel ja Savosolar yhdistyvät

Yhdistymisen myötä turkulainen merikuljetusyhtiö Meriaura, kierrätettyjä biopolttoaineita tuottava VG EcoFuel ja aurinkokeräimiä valmistava Savosolar pystyvät yhdessä vastaamaan uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kysynnän kasvuun ja paikkaamaan markkinoilla vallitsevaa tarjonnan vajetta. Yhdistyminen nopeuttaa liiketoiminnan laajentamista aurinkolämmössä, vähähiilisessä merilogistiikassa sekä muissa vihreää siirtymää edistävissä hankkeissa.

Meriauran emoyhtiö VG-Shippingin pääomistajana ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Mälkiä, joka on investoinut vuosia merilogistiikan vähähiilisyyteen ja etsii jatkuvasti uusia liiketoimintaratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtiöiden yhteinen vahva taloudellinen asema parantaakin edellytyksiä tuleville investoinneille, pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle ja arvonluonnille.

”Pyrimme yhdistymisen kautta pörssiyhtiöksi, mikä on meille merkittävä askel. Yritysten yhdistyminen tuo vahvuutta sekä kestävään merilogistiikkaamme että uusiutuvan energian käytön puolelle antamalla valmiutta merkittäviin investointeihin sekä mahdollisuuksia laajentaa omistuspohjaa. On ollut hieno huomata, että markkina ja intressipiiri ovat ottaneet uutisen erittäin hyvin vastaan”, kertoo Mälkiä.

Yritysjärjestely toteutetaan järjestämällä suunnattu osakeanti Meriaura Oy:n koko osakekannan omistavalle VG-Shipping Oy:lle. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan 30.11.2022 mennessä.