Life Science -sektorin vienti ennätysluvuissa, mutta kasvuyrityksillä vaikeuksia löytää sijoittajia

|

""

Syyskuussa 15. kerran järjestetty HealthBIO on suomalaisen Life Science -toimialan tapahtuma, joka tarjoaa kattavan analyysin alan nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Viennin kasvu jatkuu ja yritykset tekevät hyvää tulosta, mutta startup-yritysten ja kasvurahoituksen vähyys huolettavat.

– Suomalainen terveysteknologiasektori jatkaa vuosikymmeniä kestänyttä kasvuaan ja on saavuttanut ennätyksellisen viennin. Vuodesta 2000 lähtien suomalaisen terveysteknologia- ja lääketeollisuuden tuotteita on viety maailmalle jo yli 50 miljardin euron edestä, kertoo Turku Science Park Oy: n HealthTurku -toimilasta vastaava johtaja Tero Piispanen, joka esitteli vuosittaisen katsauksensa alan tilanteeseen Suomessa.

""
Turku Science Park Oy:ssä HealthTurku-toimialasta vastaava johtaja Tero Piispanen kertoi HealthBIO 2021 -tapahtumassa alan elävän vahvan kasvun aikaa.

Vuonna 2020 pelkästään in vitro -diagnostiikan vienti kasvoi 27 prosenttia ja oli 835 miljoonaa euroa. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Perkin Elmer Wallac onnistui tuomaan markkinoille PCR Covid-19 -testin vain seitsemässä viikossa ja kaksinkertaisti tulonsa vuonna 2020.

Orion uudistaa strategiaansa

Maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen lääkeyhtiö Orion Pharma kertoi tapahtumassa siirtymisestä perinteisestä tuotekeskeisestä lääkemallista palvelukeskeisempään, niin sanottuun Medicine-as-Service -lähestymistapaan. Yhtiö laajentaa tuotevalikoimaansa digitaalisiin ratkaisuihin voidakseen tarjota kokonaisvaltaisia, asiakaskeskeisiä palveluja, jotka sisältävät hyvinvointia, ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa.

– Lääketeollisuus käy läpi perustavanlaatuista muutosta, jossa sairauksien hoidosta ja hallinnasta siirrytään sairauksien parantamiseen. Syntyy uusia, vaihtoehtoisia teknologioita, digitalisaatio ja verkkokaupan mahdollisuudet laajenevat. Orion haluaa olla tässä alan visionääri edelläkävijä, sanoo Orion Pharman tutkimus- ja kehitysjohtaja Antti Haapalinna.

""
Orion Pharman Antti Haapalinna esitteli yhtiön strategisia muutoksia HealthBIOn yleisölle.

Lippulaivaohjelmista tukea tuotteistamiseen

Kansalliset Cancer IO- ja InFlames-lippulaivaohjelmat keskittyvät voimakkaasti huippututkimuksen viemiseen käytännön terveysratkaisuihin sekä teollisuuden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön edistämiseen.

Cancer IO parantaa suomalaista ​​immunologis-onkologista osaamista tukemalla huippututkimusta, yritysten kilpailukykyä, hoidon yksilöllistämistä ja osaamista käytännön kokemusten hyödyntämiseksi. Cancer IO pyrkii luomaan suomalaisen IO-ekosysteemin ja kansallisen IO-kasvustrategian, jonka tavoitteena on tarjota edellytyksiä uusille disruptiivisille suomalaisinnovaatioille ja paremmalle hoidolle.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen InFlames Flagship -ohjelman tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja uusien keksintöjen jalostamista tuotteiksi ja liiketoiminnaksi 10 miljoonan euron rahoituksella. Yli 300 tutkijan sekä biotekniikan- ja lääkeyhtiöiden koordinoidulla yhteistyöllä hanke tavoittelee 15 uuden lääkeaihion syntyä, kolmen uuden diagnostiikkatestin ja kahden syöpälääkkeen valmistumista!

Kasvuyritykset kaipaavat isoja sijoittajia

Toisin kuin ennätyksiä rikkoneet liiketulokset ja kasvavat työllisyysluvut antaisivat olettaa, suomalaisen life science -sektorilla uusia yrityksiä syntyy ennätyksellisen vähän, viime vuonna perustettiin vain 12 uutta startupia. Suurin osa uusista yrityksistä keskittyy digitaalisiin terveys- ja tekoälyratkaisuihin.

– Syyt vähäiseen määrään löytyvät rahoitusmahdollisuuksien puutteesta ja alaa tuntevan pääomasijoittajan puutteesta, Tero Piispanen huomauttaa.

Life Science -investoinnit Suomessa polkevat paikallaan, vaikka alalla eletään ennennäkemättömän kasvun aikaa. Rahoitusvaje EU:n keskiarvoon kasvaa jatkuvasti, ja vain 7,7 prosenttia kaikista pääomasijoituksista kanavoituu life science -sektorille. Muualla EU:ssa vastaava luku on 24 prosenttia ja muissa Pohjoismaissakin lähes 20 prosenttia.

– Viime vuonna vaikeasta rahoitustilanteesta selviydyttiin joukkorahoituksella ja satunnaisilla siemeninvestoinneilla. Suurempia pääomasijoituksia tarvitaan kuitenkin kipeästi, jotta suomalainen life science -alan kasvu kyetään turvaamaan, Tero Piispanen toteaa.

HealthBIO 2021 -tapahtuman esitysmateriaaleihin voit tutustua tästä linkistä SlideShare-alustalla.