Life Science -kiihdyttämön ensimmäinen mentorointiohjelma käynnistyi

|

Lajissaan ensimmäinen Life science -alaan keskittyvä kiihdyttämö (Life Science Accelerator) aloitti toimintansa viime vuoden loppupuolella Turussa. Maaliskuun lopulla Life science -kiihdyttämö käynnisti ensimmäisen mentorointiohjelmansa, johon valittiin kahdeksan lupaavaa kehitysaihiota eri puolilta Suomea.

Life Science -kiihdytysohelman ensimmäinen kick-off -tilaisuus pidettiin SparkUpin tiloissa.

 

– Tavoitteenamme on tunnistaa kiihdyttämöön hakevien joukosta lupaavimmat yritykset tai yritysaihiot, altistaa ne reaalimaailman kriteereille ja järjestelmällisesti etenevällä mentoroinnilla kypsyttää raakileista kelpo toimijoita kansainvälisille kasvumarkkinoille, teollisille kumppaneille tai pääomasijoittajille, kertoo Life Science -kiihdyttämön operatiivisesta toiminnasta Turku Science Park Oy:ssä vastaava Tom Palenius.

Life Science -kiihdyttämö vauhdittaa alan korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kiihdytysohjelmia käynnistetään vuosittain kaksi, joihin voi hakea jatkuvasti kaikkialta Suomessa. Ohjelma on kestoltaan enimmillään 12 kuukautta, joka jakaantuu systemaattiseen liiketoimintakonseptin kehittämis­jaksoon ja sitä seuraaviin räätälöityihin täsmätoimiin. Kiihdyttämötoiminnan kohteena ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä näihin läheisesti liittyvät toimialat.

– Life science -ala on yksi Turun seudun vahvuuksista, joten on luontevaa, että aloite toimialan kansallisenkin kilpailukyvyn ja kasvun vahvistamiseksi tulee juuri Turusta, toteaa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Kiihdyttämö käynnistyi aluksi EAKR -rahoitteisena hankkeena, joka päättyy vuoden 2018 lopussa. Hanketta koordinoi Turku Science Park Oy. Alueellisina hankepartnereina ovat Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Åbo Akademi. Hankkeen jälkeen Life Science -kiihdyttämö jatkaa organisoituneena toimintana osana alueen innovaatioekosysteemiä