Kulttuurikampus Turku vahvistaa kulttuurialan toimintaedellytyksiä

|

Yli 50 kulttuurialan toimijaa kokoontui 4.11. Turun Sigyn-saliin ottamaan askeleen kohti vahvempaa yhteistyöverkostoa. Tapahtumassa esiteltiin Kulttuurikampus Turun tavoitteita ja toimintaa sekä kulttuurin merkitystä alueella. Kulttuurialan toimija, tule mukaan!

Turun kaupunki panostaa nyt vahvasti kulttuuriin, mistä kertovat muun muassa Kulttuurin kärkihanke, Taiteen talo, Linnanniemen taidekaupunginosasuunnitelma sekä tulevat Musiikkitalo ja Historian ja tulevaisuuden museo. Kulttuurialan toimijoita ja toimintaa Turussa on paljon jo ennestään.

Turun yliopiston professori Hannu Salmi taustoitti Kulttuurikampus Turku esittäytyy -tapahtumassa kulttuurin historiaa ja merkitystä Turussa.
Turun yliopiston professori Hannu Salmi taustoitti Kulttuurikampus Turku esittäytyy -tapahtumassa kulttuurin historiaa ja merkitystä Turussa.

”Alueella on poikkeuksellisen monipuolinen kulttuurialan tutkimus ja koulutus, mutta paljon myös hyödyntämätöntä potentiaalia. Nyt on korkea aika ottaa se potentiaali käyttöön!” Turun yliopiston professori Hannu Salmi rohkaisi Sigyn-salin lavalla.

Tähän tarkoitukseen on turkulaisen kampusmallin mukaisesti luotu Kulttuurikampus Turku.

Kulttuurikampus Turun tavoitteena on lisätä kulttuurialan tutkimusta, koulutusta ja liiketoimintaa sekä sitä kautta parantaa alan toimintaedellytyksiä ja esimerkiksi rahoituksen saamista. Se toimii yhteisenä toiminta-alustana niin tutkijoille, opettajille, yrityksille, kolmannen sektorin edustajille kuin muillekin kulttuurialan toimijoille.

Työelämäprofessori Riitta Monton vetämässä paneelikeskustelussa pohdittiin, miten kulttuurialan ammattilaisten ja yritysten toimintaympäristöä pitäisi kehittää. Osallistujat Jere Pensikkala, Taiteen talo (vas.); Laura Päiviö-Häkämies, Turun musiikkijuhlat; Petra Tarjanne, TEM; Henri Terho, Taike; Terhi Väänänen, Pyjama Films Oy.
Työelämäprofessori Riitta Monton vetämässä paneelikeskustelussa pohdittiin, miten kulttuurialan ammattilaisten ja yritysten toimintaympäristöä pitäisi kehittää. Osallistujat Jere Pensikkala, Taiteen talo (vas.); Laura Päiviö-Häkämies, Turun musiikkijuhlat; Petra Tarjanne, TEM; Henri Terho, Taike; Terhi Väänänen, Pyjama Films Oy.

”Kulttuurikampus Turku eroaa monista muista foorumeista siinä, että oppilaitokset ovat todella sitoutuneet tähän. Se antaa toimijoille varmuutta”, sanoi Turun musiikkijuhlien va. toimitusjohtaja Laura Päiviö-Häkämies tapahtuman paneelikeskustelussa.

Taiteen edistämiskeskuksen taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho puolestaan nosti paneelissa esiin Kulttuurikampus Turun verkostotyön jatkuvuuteen liittyvän luottamuksen, jolla on tärkeä vaikutus siihen, millaisilla tavoitteilla toimijat ovat mukana kulttuurialan kehittämisessä. Hän otti esiin myös kulttuuriyrittäjyyteen liittyvät haasteet, joihin panelistit uskoivat Kulttuurikampuksen osaltaan tuovan helpotusta.

Puheiden lomassa osallistujat saivat kuulla ja nähdä Turun Taideakatemian ja Turun konservatorion opiskelijoiden sirkus-, animaatio- ja musiikkiesityksiä.
Puheiden lomassa osallistujat saivat kuulla ja nähdä Turun Taideakatemian ja Turun konservatorion opiskelijoiden sirkus-, animaatio- ja musiikkiesityksiä.

Verkosto purkaa seiniä alan toimijoiden väliltä

”Kulttuurikampus Turun myötä meillä ei ole seiniä, vaan verkosto”, totesi johtoryhmän puheenjohtaja Piia Björn. Tämä verkosto kehittää yhdessä Turun seutua yhä elinvoimaisemmaksi ja kansainvälisemmäksi eurooppalaiseksi korkeakoulu- ja kulttuurikaupungiksi. 

”Verkostomainen kampustoimintatapa on maailmanlaajuisestikin hyvin ainutlaatuinen konsepti. Vahvan verkoston avulla Turun seudun kulttuurialan yhteinen ääni saadaan kuuluviin niin kansallisissa kuin kansainvälisissäkin verkostoissa”, Kulttuurikampus Turun koordinaattori Anu Juva sanoo.

Verkostomainen toimintatapa on todettu alueella toimivaksi jo Terveyskampus Turun (2015) ja Teknologiakampus Turun (2018) toiminnassa.

Tapahtumassa kulttuurialan toimijat pääsivät verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa.
Tapahtumassa kulttuurialan toimijat pääsivät verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa.

Kulttuurikampus Turku on Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulu Oy:n, Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n, Turun konservatorion, Turun kaupungin ja Turku Science Park Oy:n yhteinen verkosto. Sen ytimessä toimii 53 asiantuntijaa verkoston seitsemästä organisaatiosta.

Työtä vie eteenpäin operatiivinen johtoryhmä sekä neljä työryhmää kentän laajan yhteistyön tukemana.

Tutustu Kulttuurikampuksen toimintaan tarkemmin kampuksen verkkosivuilla.

Kulttuurialan toimija, Kulttuurikampus Turku kutsuu sinut yhteistyöhön!
Ellet löydä etsimääsi sivuiltamme tai sinulla on kysyttävää,
lähetä sähköpostia osoitteeseen info@kulttuurikampusturku.fi.

Kulttuurikampus Turun koordinaattorina toimii Anu Juva nosti esiin Kulttuurikampus Turun vision: 
2025 Kulttuurikampus Turku on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monitieteinen ja -taiteinen kulttuurialan osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka toteutetaan verkostoyhteistyönä.
Kulttuurikampus Turun koordinaattorina toimii Anu Juva nosti esiin Kulttuurikampus Turun vision:
2025 Kulttuurikampus Turku on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monitieteinen ja -taiteinen kulttuurialan osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka toteutetaan verkostoyhteistyönä.