HILLA-ohjelman palvelut laajenivat Varsinais-Suomeen

|

Kansallinen HILLA-ohjelma on laajentanut toimintansa Varsinais-Suomeen. Uusi HILLA-keskus toimii sekä Turku Science Park Oy:n että Yrityssalo Oy:n tiloissa yhdistäen Varsinais-Suomen keskeisten tutkimustoimijoiden, kaupunkien ja yritysten korkean teknologiaosaamisen toimintoja.

Vuonna 2015 alkanut HILLA on Tekes-rahoitteinen kansallisen tason kasvu-, investointi- ja innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on rakentaa Suomesta digitalisaation ketterä edelläkävijä ja haluttu kumppani kansainvälisillä markkinoilla. HILLA investoi tutkimuksen ja liiketoiminnan sulauttaviin markkinalähtöisiin kärkihankkeisiin, yhteiskäyttöisiin T&K- ja pilotointiympäristöihin sekä globaalisti skaalautuviin monitoimijaratkaisuihin.
Vuoden 2017 alussa ohjelma laajeni Varsinais-Suomeen. Toimintaa koordinoi HILLA-keskuksen projektipäällikkönä aloittanut Paavo Kosonen.

– Varsinais-Suomen yritykset ovat tervetulleita entistä tiiviimmin hyödyntämään koko kansallisen HILLA-verkoston ICT- ja monitoimialaosaamista ja luomaan nopeasti uutta, skaalautuvaa ja kansainvälistä liiketoimintaa, Kosonen sanoo.

HILLA-ohjelman johtaja professori Jaakko Sauvola alleviivaa yritysten välisten yhteisprojektien ja -investointien tärkeyttä.

– Asettamalla tähtäinpiste yhdessä kumppanien kanssa korkealle mahdollistetaan eri kokoisten ja erilaista kompetenssia omaavien yritysten erikoistuminen ja terve liiketoimintalähtöinen kasvu. Ohjelmassa kehitetty sparraava Runway-malli luokin erinomaisen alustan yritysten ja monitieteisen tutkimuksen kansainväliseen yhteistyöhön, Sauvola kertoo.

Varsinais-Suomessa HILLA-ohjelman laajeneminen on saanut yrityssektorilla myönteisen vastaanoton.

– Teollisen internetin hyödyntäminen on teknologiateollisuuden yrityksille yksi keskeisimpiä keinoja uudistumisessa ja kasvun tukemisessa. Erityisen hyödyllisenä pidän eri alojen yritysten välisen yhteistyön laajentamista, arvioi Teknologiateollisuus ry:n Varsinais-Suomen aluepäällikkö Teppo Virta.

Meyer Turun tuotekehityspäällikkö Kari Sillanpää korostaa alihankkijaverkoston sekä korkeakoulujen välisen yhteistyön tärkeyttä.

– Näen runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää uusinta ICT-teknologiaa meriteollisuuden kasvun vahdittamisessa. Tutkimuksen roolina on tuoda hankkeisiin viimeisin tietämys ja muovata se yhdessä yritysten kanssa menestyviksi vientituotteiksi, Sillanpää sanoo.

Vuoden vaihteessa startanneen Varsinais-Suomen HILLA-keskuksen keskeisiä toimijoita ovat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrityssalo Oy ja Turku Science Park Oy. Yhteistyötä tehdään jo olemassa olevien HILLA-kumppaneiden eli Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, VTT:n, Business Oulun ja Tekesin kanssa. Nykyisellään HILLA-verkostossa on noin 1000 ICT- ja muita toimialoja edustavaa yritystä sekä joukko keskeisiä tutkimusorganisaatioita Suomesta ja ulkomailta.

Digitaalisuus on edellytys kansainväliselle menestykselle

HILLA-ohjelmaa rahoittavan Tekesin digitaalisuusalueen johtaja Pekka Sivonen ja kansallista 5G-ohjelmaa vetävä ja HILLA-ohjelmasta vastaava Mika Klemettinen korostavat, että suomalaisten toimijoiden kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii vahvoja panostuksia digitaalisuuteen ja uusiin yhteistyöhön perustuviin toimintamalleihin.

– Tällä alueella HILLA on auttanut tuomaan erityisesti digitaalisen alustatalouden kannalta keskeisten 5G-, IoT- ja tekoälyteknologioiden sekä niihin liittyvän osaamisen tuomisessa yritysten saataville, Sivonen sanoo.

– Tämä erikokoisten ja eri vertikaaleista tulevien toimijoiden kohtauttaminen yhdessä uusien teknologioiden tehokkaan hyödyntämisen ja kokeilukulttuurin kanssa on jotain sellaista, jonka haluamme Team Finlandin näkökulmasta leviävän paikallisia vahvuuksia hyödyntäen koko Suomen kansalliseksi voimavaraksi globaaleilla markkinoilla, kertoo Mika Klemettinen.

Myös Työ- ja elinkeinoministeriössä korostetaan yhteistyön ja digitalisaation tärkeyttä.

– Kansainvälisillä kentillä Suomi on pieni peluri ja pärjäämme parhaiten tiiviillä yhteistyöllä. Varsinais-Suomi ja Oulu näyttävät esimerkkiä siitä, mitä miten rakennetaan yhteistä tähtiketjua leijonapaita päällä, kehitysjohtaja Tapio Virkkunen sanoo.

HILLA (High-tech ICT Leverage from Long-term Assetization)
–    alkanut 2015
–    rakentaa suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten erityisosaamisesta kansainvälistä liiketoimintaa
–    kansallinen ohjelma, jonka keskuksia perustetaan tarpeen mukaan
–    tavoiteltu kokonaisbudjetti on 50 miljoonaa euroa yritysten hankkeisiin, 50 miljoonaa tutkimushankkeisiin ja 50 miljoonaa tutkimusinfrastruktuuriin, esimerkiksi testiympäristöihin