Ullevi

ULLEVI – Uutta liiketoimintaa lämpöenergian varastoinnista 

Toteutusaika: 1.1.2023 – 31.12.2025

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 70%, omarahoitus 30%. Turku Science Parkin osuus kokonaisrahoituksesta 154 580 € 

Sisältö: Turun ammattikorkeakoulun, Turku Science Parkin ja Åbo Akademin ULLEVI-hanke (Uutta Liiketoimintaa LämpöEnergian VarastoInnista) vastaa energian tuotannon ja kulutuksen murrokseen tuottamalla uutta tietoa, ratkaisuja, liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita lämpöenergian varastoinnin demonstraatio-, tutkimus-, pilotointi- ja oppimisympäristöjen kehittämisellä, käyttöönotolla ja yhteiskäytöllä.

Hankkeessa pääpainopisteinä ovat:

  1. Osaamiskeskittymä ja yritysverkosto
  2. TKIO-laboratorion kehittäminen, rakentaminen ja yhteiskäyttö
  3. Viestintä

Hankkeen tuloksena energian varastoinnin osaaminen kasvaa ja saadaan lisää osaajia alalle, hiilineutraalien ratkaisujen tehokkuus, luotettavuus ja uskottavuus lisääntyy ja järjestelmä integraatio paranee, yritysten liiketoimintamahdollisuudet, eri toimijoiden verkostoyhteydet ja yhteistyö kasvavat. Hanke tuottaa tutkimustietoa eri materiaalien ja tuotteiden kehittämiseksi sekä geologisten olosuhteiden vaikutuksesta lämpöenergian varastoimiseksi maaperään. TKI-toiminta lisää yritysten ratkaisujen energia- ja kustannustehokkuutta luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tulosten avulla parannetaan myös yritysten tuotteiden sovelluskenttää ja yhdistämistä kokonaisenergiaratkaisuihin sektori-integraatiossa.
ULLEVI-hanke vastaa ”Hiilineutraali Suomi 2035 – Kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan” erityisesti lämpömarkkinoiden kehittämisen, hukkalämpöjen hyödyntämisen (ml. kaukolämpöverkot), tutkimuksen, innovoinnin ja kilpailukyvyn sekä huolto- ja toimitusvarmuuden kehittämisen suhteen. Suomen hiilineutraaliustavoite tarkoittaa siirtymistä sähkön varassa oleviin ratkaisuihin myös lämmityssektorilla, jolloin hankkeessa tuotetuilla pitkäaikaisvarastointiin soveltuvilla ratkaisuilla ja osaajilla on kysyntää.

Turku Science Park Oy:n tehtävät:

Tässä hankkeessa Turku Science Park Oy on mukana Varsinais-Suomen lämpöenergian varastoinnin yritysekosysteemin rakentamisessa sekä kansallisen lämpöenergian varastoinnin foorumin/ekosysteemin kehittämisessä. Yhtiön päävastuuna on Työpaketti 1, jossa tavoitteena on tunnistaa Turun alueen innovaatioympäristöstä (korkeakoulut, julkinen sektori ja yritykset) ne toimijat, joilla on osaamista lämpöenergian varastointiin liittyen. Aikaisemmin on tunnistettu osa näistä toimijoista, mutta systemaattista tarkastelua ei ole tehty eikä toimijoita ole tuotu aktiivisesti yhteen. Tavoitteena on tukea yrityksiä lämpöenergian varastoinnin tekniikan kehittämisessä ja siihen liittyvässä kasvussa.

Yhteyshenkilöt Turku Science Park Oy:ssä: Toivo Koskinen