3C-klusteri

3C-klusteri – Circular Materials and Solutions for Construction Industry

Toteutusaika: 1.10.2020 – 30.6.2022

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy ainoa toteuttaja.

Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö. Kokonaisbudjetti 137 765 €, josta Turku Science Park Oy:n omarahoitusosuus 50 %.

Sisältö: Hankkeessa rakennetaan Turun seudun rakennusalan ympärille 3C-osaamisklusteria (Cluster – Circular Materials and Solutions for Construction Industry). Hanketta varten on koottu noin 20 rakennusteollisuuden yrityksen ryhmä, jossa on kiinnostus rakentaa uutta, kiertotalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa. Hanke avaa kokeilumahdollisuuksia toimijoille, jotta yritykset hankkeen myötä saavat kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita markkinoille. Ne myös itse jalkauttavat uudet ratkaisunsa kansallisille ja kansainvälisille markkinoille 3C-klusterin tukemana.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Yhtiö toimii 3C-klusterin käynnistäjänä ja koordinaattorina yhdistäen alan yrityksiä, korkeakouluja ja julkisen sektorin toimijoita ja tuottamalla innovaatio- ja liiketoiminnankehittämistoimia klusterin toimijoille. Hanke antaa Turku Science Parkille mahdollisuuden erilaisten yritystapaamisten ja -verkostojen sekä työpajojen järjestämiseen. Turku Science Park vastaa myös klusterin viestinnästä ja markkinoinnista sekä hankkeen aikana että sen päätyttyä.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäReeta Huhtinen

Näin 3C-klusteri toimii

3C-klusterin toimintamalli. Lisätietoja kuvasta antaa Hanna Haaksi, hanna.haaksi@turkubusinessregion.com.
Yritykset tunnistavat kestävään kehitykseen liittyviä tarpeita ja haasteita, joihin ne yhdessä korkeakoulujen kanssa ideoivat ratkaisuja. Parhaita ideoita pilotoidaan ja lopulta syntyy uusia kiertotalouden mukaisia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja.
  • 50 % vuosittain käytettävistä luonnonvaroista käytetään rakentamisessa
  • 40 % Suomessa käytettävästä energiasta kulututetaan rakennuksissa
  • 30 % jätteistä syntyy rakentamisesta ja rakennusten romuttamisesta

3C-klusteri tuo yhteen rakennusalan toimijoita yhteen kiertotalouden ja kestävän rakentamisen teeman alle. Klusteri on saanut alkunsa vuonna 2020 ja alusta lähtien sen veturiyrityksenä on toiminut Nordkalk Paraisilta. Klusterissa on mukana jo yli kolmekymmentä toimijaa.

Klusterissa on niin yrityksiä, korkeakouluja kuin julkisia organisaatiota. Tarkoituksena on luoda kiertotalouteen pohjautuvaa liiketoimintaa palveluiden ja tuotteiden saralla, sekä tehdä yhteishankkeita yritysten kehitystarpeisiin pohjautuen.
Rakennusala kokonaisuudessaan palveluiden ja tuotteiden osalta on merkittävässä roolissa kestävämmän yhteiskunnan ja talouden mahdollistamisessa. Tähän haasteeseen 3C-klusteri toimijoineen haluaa tarttua aktiivisesti.

Ota meihin yhteyttä!