BioDemo

 

BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demonstrointi

Toteutusaika: 1.8.2022 – 31.7.2025

Hankepartnerit: Turku AMK, Åbo Akademi, Turku Science Park Oy

Rahoitus: Europan aluekehitysrahasto (EAKR) 60 %, omarahoitus 40 %. Hanke rahoitetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Turku Science Park Oy:n osuus ryhmähankkeen kokonaisbudjetista 452 086 euroa.

Sisältö: BioDemo-hankkeessa rakennetaan bio- ja kiertotalouden toimijoiden välisiä arvoketjuja ja demonstroidaan yhdessä yritysten kanssa pilot-mittakaavassa 2–3 arvoketjun toimivuutta. Tavoitteena on edesauttaa bio- ja kiertotalouden mukaisen teollisen mittakaavan yritystoiminnan kehittymistä Turun seudulla. Hankkeessa tehdään selvitys-, fasilitointi-, sidosryhmä-, ja tutkimustyötä. Bio- ja kiertotalouden yritykset tuodaan yhteen toimiviin arvoketjuihin, jotka sisältävät biomassan korjuun ja hankinnan, sekä raaka-aineen jalostuksen ja prosessoinnin lopputuotteiksi asti. Bio- ja kiertotalouden mukaisia raaka-aineita voidaan käyttää esimerkiksi tekstiili- ja kosmetiikkateollisuudessa raaka-aineina.

Hankkeen tuloksena yritykset Turun seudulla ovat demonstroineet paikallisiin raaka-aineisiin, kuten olkeen, järviruokoon ja kierrätettyihin tekstiilikuituihin pohjautuvien bio- ja /tai kiertotalouden, mukaisten arvoketjujen toimivuutta ja on tunnistettu potentiaaliset lopputuotteet. Demonstrointeihin osallistuvat yritykset saavat arvokasta tietoa bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Hankkeessa kerätään myös tietoa Turun seudulla olevien biopohjaisten raaka-aineiden, kuten oljen ja järviruo’on saatavuudesta ja miten saatavuus vastaa yritysten ja teollisuuden raaka-ainetarpeisiin.

Hanke vahvistaa koko Turku Business Regionin innovaatiotoimintaa ja pitkällä aikavälillä tukee uuden bio- ja kiertotalouteen pohjautuvan teollisuuden syntyä ja kasvua Turun seudulla.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy toimii ryhmähankkeen päätoteuttajana ja koordinaattorina tehden saumatonta yhteistyötä Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhtiön päävastuuna ryhmähankkeen koordinaation lisäksi:

  • Työpaketti 1 yhdessä Turun AMK:n kanssa: Bio- ja kiertotalouden mukaisten raaka-aineiden hankintaketjujen kartoittaminen ja kehittäminen
  • Työpaketti 3: Yritysten muodostamien arvoketjujen toimivuuden demonstrointi
  • Työpaketti 4: Viestintä

Työpaketista 2 vastaa ensisijaisesti Åbo Akademi: Korkean jalostusasteen kestävien tuotteiden kehitys ja tuotteistaminen bio- ja kiertotalouden mukaisista raaka-aineista.

Yhteyshenkilöt Turku Science Park Oy:ssä: Ida Forssell-Martikainen ja Reeta Huhtinen