Digitalisaatio ja terveysdata kilpailuedun lähteenä ja keinona parantaa terveydenhuollon tehokkuutta

Terveydenhuolto mukautuu ja paranee jatkuvasti teknologian kehityksen, sääntelyn päivitysten ja uusien suuntausten ansiosta. Digitalisaatio ja terveysdata tarjoavat kilpailuetua pk-yrityksille ja keinon parantaa terveydenhuollon tehokkuutta yleisesti. Business Turku tukee pk-yrityksiä tässä nopeasti kehittyvässä ympäristössä ja edistää innovointia strategisen yhteistyön avulla.

Business Turku toimii ekosysteemin matchmakerina ja innovaatiotoiminnan edistäjänä Suomen suurimmassa terveysklusterissa, HealthTurussa. Se edistää yhteistyötä tiiviissä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yrityksille se tarjoaa kasvu- ja liiketoiminnan kehittämispalveluja pk-yritysten, tutkimuslaitosten, terveydenhuoltoon liittyvien testialustojen ja sijoittajien verkoston kautta.

”Turun seutukunnan kehitysyhtiönä Business Turku on tunnistanut digitalisaation ja terveysdatan hyödyntämisen pk-yritysten kilpailuedun lähteenä ja keinona parantaa terveydenhuollon tehokkuutta yleisesti”, kertoo Business Turun erikoisasiantuntija ja HealthHub Finlandin projektikoordinaattori Henrik Honkanen.

Pk-yritysten tukemiseksi Business Turku käynnisti ja koordinoi nyt HealthHub Finlandia, joka on terveydenhuoltoalan digitalisaation vauhdittamiseen keskittyvä eurooppalainen digitaalinen innovaatiokeskittymä (EDIH).

HealthHub Finland vaikuttaa asiakkaidensa kautta yhteiskuntaan pysyvästi, sanoo Henrik Honkanen.

HealthHub Finlandin kautta Business Turku tarjoaa liiketoiminnan kehittämispalveluja ja tukea investointien löytämiseksi yrityshautomo- tai varhaisessa kasvuvaiheessa oleville yrityksille. Se tarjoaa yrityshautomo- ja kiihdyttämisohjelmia, ohjausta ja mentorointia terveydenhuollon innovaatioihin, antaa tietoa rahoitusvälineistä, järjestää pitchauskilpailuja ja tarjoaa innovaatiojohtamisen arviointeja Business Turun Enterprise Europe Network -verkoston kautta.

”On jännittävää, että HealthHub Finlandin kautta voimme tukea pk-yrityksiä ja julkista sektoria niiden matkalla kohti uusia innovatiivisia ratkaisuja. Kehotan kaikkia pk-yrityksiä, joilla on terveysinnovaatiotarpeita, ottamaan meihin yhteyttä. Olemme osoittaneet lähes 500 000 euroa pk-yrityksille räätälöityjen palveluidemme tukemiseen”, Honkanen sanoo.

Tulevia aloitteita ja eturintamassa pysymistä

Business Turku on sitoutunut mukauttamaan palveluitaan vastaamaan digitaalisen terveydenhuollon pk-yritysten muuttuvia tarpeita. Näin varmistetaan, että niiden palvelut pysyvät merkityksellisinä ja tehokkaina nopeasti muuttuvassa terveydenhuoltomaailmassa.

”Kaikki aloitteet, joihin osallistumme, ja kaikki tarjoamamme palvelut perustuvat asiakkaiden tarpeisiin. Pyrimme räätälöimään palveluitamme tulevaisuudessa entistä paremmin digitaalisen terveydenhuollon pk-yrityksille”, Honkanen kertoo.

HealthHub Finlandin tulevaisuutta hahmotellessaan Honkanen uskoo: ”HealthHub Finlandin odotan kansallisella tasolla vaikuttavan yhteiskuntaamme pysyvästi asiakkaidemme kautta. Todennäköisesti tulemme näkemään, että tukemamme innovaatiot saavuttavat terveydenhuoltojärjestelmämme ja parantavat kansalaisten elämää.”

Euroopan tasolla Honkanen odottaa, että HealthHub Finland tekee suomalaista terveys- ja innovaatioekosysteemiä tunnetuksi edistämällä suomalaista testialustaa ja terveysdatan ekosysteemiä.

”Haluamme tehdä Suomesta eurooppalaisten pk-yritysten ykköskohteen digitaalisessa terveysinnovaatiossa.”

Henrik Honkanen

Business Turun ja HealthHub Finlandin kumppanuus on esimerkki yhteistyön mahdollisuuksista digitaalisen terveydenhuollon innovaatioiden edistämisessä. Turun alueen rikas historia uraauurtavassa kehityksessä ja sitoutuminen alan trendien eturintamassa pysymiseen antavat mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi terveydenhuoltoon ja viime kädessä parantaa potilaiden ja kansalaisten elämää digitaalisten innovaatioiden avulla.

”Asiakkaidemme palveleminen ja Suomen ja Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin parantaminen digitaalisen innovaation avulla motivoi minua ponnistelemaan eteenpäin”, Honkanen toteaa.

Ota yhteyttä HealthHub Finlandin yritysneuvojiin ja tutustu HealthHub Finlandin palveluihin tarkemmin.

EDIH-aloitetta rahoittavat Euroopan unioni ja Business Finland.

HealthHub Finland on osa EDIH-verkostoa, joka on yli 150 eurooppalaisen digitalisaatiota edistävän innovaatiokeskuksen yleiseurooppalainen kumppaniverkosto. EDIH:t toimivat palvelupisteinä, jotka vauhdittavat digitaalisia investointeja ja erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota. Suomessa toimii neljä EDIH-innovaatiokeskusta. Tutustu Suomen EDIH-verkoston toimintaan.

HealthHub Finlandin kumppaniorganisaatiot: Business Turku (koordinaattori), Business Oulu, Business Tampere, Suomen Biopankit (FINBB), KAMK ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Oulun yliopisto, Varha – Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Vastuuvapauslauseke:

”Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.”