Blue Industry Parkin kestävän kehityksen toimintamallista opas

|

  • Turun telakka-alueen valmistavan teollisuuden keskittymä korostaa resurssiviisautta ja hiilineutraaliutta
  • Uuteen julkaisuun on koottu alueen kunnianhimoiset tavoitteet ja käytännöt suunnittelusta alkaen
  • Kestävä kehitys tuo alueelle sijoittuville toimijoille uudenlaista kilpailuetua

Turun telakka-alueen kehittäminen resurssiviisaaksi meri- ja valmistavan teollisuuden keskittymäksi etenee. Uudenlaista toimintamallia palveleva julkaisu on nyt valmistunut. Se ohjaa aluetta kehittäviä ja sinne sijoittumista valmistelevia toimijoita kestävän kehityksen mukaisiin valintoihin ja ratkaisuihin.

Blue Industry Park rakentuu Turun telakka-alueen ympärille.

– Tavoitteena on, että Blue Industry Parkin tilat toteutetaan skaalautuvina ja epäolennaisia investointeja välttäen. Näin kehitämme toimintaa heti alusta alkaen vastuullisuuskysymykset ja kestävän kehityksen mukaiset käytännöt huomioiden, kertoo aluetta kehittävän Blue Industry Park Oy:n toimitusjohtaja Tero Lahti.

Lahden mukaan kehitystyössä on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet.

– Alue tullaan toteuttamaan täysin hiilineutraalisti, eli alue tuottaa kaiken tarvitsemansa lämpöenergian itse. Haluamme profiloitua vahvasti ilmastonmuutosta hillitsevien ratkaisujen hyödyntäjänä. Siinä työssä tärkeänä apuna on 6Aika-kaupunkien yhteinen HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanke, jossa Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyönä etsitään uusia, kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä.

HNRY-hankkeen tuloksena valmistuneesa oppaassa käydään läpi resurssiviisautta ja hiilineutraaliutta eri näkökulmista. Oppaan sävy on kannustava ja rohkaiseva, jotta kaikki yritysalueen syntymisen sidosryhmät toisivat suunnitteluun ja toteutukseen ympäristön ja liiketalouden kannalta parhaat ratkaisut.  

– Alueen rakentuminen on pitkä prosessi ja toivomme, että alueen suunnittelijat ja rakentajat hyödyntävät mahdollisimman paljon uusia teknologioita ratkaisuissaan. HNRY-hankkeen näkökulmasta Blue Industry Park on konkreettinen esimerkki, mutta opas soveltuu myös muiden uusien teollisuusalueiden suunnittelun ja rakentamisen tueksi, kertoo HNRY Turku Science Park Oy:n osatoteutuksen projektipäällikkö Vesa Erkkilä.     

Blue Industry Park – resurssiviisas & hiilineutraali yritysalue -esitteen löydät tästä linkistä (pdf) ja myös ISSUU-portaalista. Julkaisun toteutuksesta on vastannut Sweco.