Bayerin jätti-investointi vahvistaa Turun asemaa kansallisena lääkekehityksen keskuksena

|

""

Turun kaupunki on erittäin tyytyväinen lääkekehitysyhtiö Bayerin mittavaan investointiin Turun tuotantolaitokseen. Bayer investoi Turkuun 250 miljoonaa euroa, joka on yksi viime vuosien suurimmista investoinneista Suomessa.

– Investointi vahvistaa entisestään Turun asemaa lääkekehityksen ja -tuotannon keskuksena Suomessa. Kaupungin voi sanoa nyt nousevan myös kansainvälisen huippuluokan lääketeollisuuden kärkikaupungiksi, sanoo Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen.

Bayer rakentaa Turkuun uuden lääketehtaan ja modernisoi samalla olemassa olevan tuotantolaitoksensa. Uusi tuotantolaitos tulee olemaan yksi nykyaikaisimmista lääketehtaista, jossa automaatiota ja robotiikkaa hyödynnetään mittavasti. Uusi tuotantolaitos rakennetaan olemassa olevaan rakennukseen Artukaisissa, jossa Bayerilla on jo entuudestaan toimintaa.

""
Bayer työllistää Suomessa yli 1000 henkilöä, joista suurin osa työskentelee Turussa. Kuva: Bayer AG.

Investoinnin merkitys on koko Suomelle ja Turun seudulle huomattava. Bayer työllistää Suomessa yli 1 000 henkilöä, joista suurin osa työskentelee Turussa.

Bayerin ilmoittama investoinnin ja kasvavan kysynnän myötä yritys tulee tarvitsemaan korkean osaamisen omaavaa työvoimaa myös tulevina vuosina Turussa. Kaupunki tukee työvoiman saatavuuden helpottamisessa kaikin tavoin.

– Turun seudun monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva opetukseen ja tutkimukseen liittyvä yhteistyö kampuksillamme tukevat pitkäjänteistä kehittämistä ja Turku on vahvasti sitoutunut tähän yhteistyöhön, elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen sanoo.

Bayer kuvaa itse investoinnin vahvistavan Bayerin jalanjälkeä Suomessa ja myös Turun roolia maailman ehkäisypääkaupunkina.

– Olemme ylpeitä Bayerin pitkäjänteisestä sitoutumisesta Turkuun ja yrityksen vastuullisesta strategiasta tarjota sadalle miljoonalle naiselle kehittyvissä maissa mahdollisuuden moderniin ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun, elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen Turun kaupungilta sanoo.

Turulla on Bayerin mukaan merkittävä rooli Bayerin globaalissa kestävän kehityksen strategiassa, joka on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Investointi edistää Bayerin mukaan naisten tasa-arvoa ja perhesuunnittelua tukevia toimia, joita Turun tehtaalla on tehty jo 30 vuoden ajan.

Turussa on kehitetty lääkekehitysalan toimintaedellytyksiä systemaattisesti useiden vuosien ajan ja Turussa tehtävä lääkekehitys tunnetaan globaalisti. Lääketeollisuuden suomalaisesta viennistä lähes 75% syntyy Turun alueella toimivissa yrityksissä. Noin puolet Suomen lääke- ja diagnostiikkasektorin yrityksistä sijaitsee Turun seudulla. Yli 1 000 tutkijaa yli sadassa Terveyskampus Turun tutkimusryhmässä toimii innovaatioekosysteemi HealthTurun tukirankana

Turku on myös ollut suomalaisen alkuperälääkekehityksen käynnistäjä 1970-luvulla.

Suomessa on kehitetty yhteensä 22 markkinoille tullutta lääkettä, joista 21 on kehitetty sellaisten yritysten toimesta, joilla on kehittämiseen osallistunut toimipiste Turussa. Myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin strategisia painopisteitä ovat lääkekehitys ja diagnostiikka.

Lääketeollisuuden, diagnostiikan ja terveysteknologian kehittämistä tuetaan monialaisella seudullisella yhteistyöllä, jota vauhdittaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy.Yhtiö tekee myös aktiivista markkinointityötä alalle tärkeiden uusien investointien saamiseksi Turkuun.