Siirry sisältöön

Uutiset

Bayer ja Turun ammattikorkeakoulu panostavat strategiseen kumppanuuteen

Bayer ja Turun AMK ovat solmineet kattavan ja pitkäaikaisen strategisen kumppanuussopimuksen, jonka päämääränä on vahvistaa ja kehittää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä monilla eri alueilla.

Yhdeksi kumppanuuden tärkeäksi tavoitteeksi nostettiin oppilaitos- ja yritysmaailmaan lähentäminen kehittämällä koulutusohjelmia, jotka vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeisiin sekä tarjoavat opiskelijoille väylän työelämään. Nyt syksyllä yhteistyötä syvennettiin ja konkreettinen työ lähti käyntiin sekä Turun tuotannon että tuotekehityksen alueilla. 

""
Bayer ja Turun ammattikorkeakoulu ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta. Kuva: Bayer / Roni Lehti.

Bayerin ja Turun AMK:n jo vuosia jatkunut yhteistyö nostettiin uudelle tasolle osapuolten solmiessa strategisen kumppanuussopimuksen keväällä 2021. Kyseessä on Bayer Suomen kolmas* strateginen yhteistyösopimus korkeakoulun kanssa. Strateginen yhteistyö vahvistaa Bayerin ja Turun AMK:n jo olemassa olevia yhteistyömuotoja, luo uusia ja kehittää koulutukseen uudenlaisia sisältöjä. 

– Haluamme ylläpitää jatkuvaa dialogia korkeakoulujen kanssa Turun alueen sekä koko Suomen osaamisen kehittämiseksi. Kumppanuus painottaa tulevaisuuden osaamistarpeita ja kehittää näitä vastaavia ratkaisuja koulutusohjelmiin. Siten voimme varmistaa ammattitaitoisten työntekijöiden saannin myös jatkossa ja tarjota väylän työelämään, Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä sanoo. 

– Strateginen kumppanuus Bayerin kaltaisen globaalisti tunnustetun huippuosaajan kanssa luo Turun ammattikorkeakoululle merkittäviä mahdollisuuksia alueen osaamistason nostoon, Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila sanoo.

– Bayerin kanssa käyty sopimusprosessi osoitti, että meillä on jo nyt lukuisia yhteistyöaihioita käynnissä. Sopimuksella saamme erilaiset aktiviteetit yhteen ja yhteistyö vahvistuu entisestään. Erityisesti odotan innolla yhteistä koulutuksen kehittämistä sekä uusia tutkimus- ja kehitystoiminnan avauksia, mitkä varmasti näkyvät myös opiskelijoiden arjessa uusina mahdollisuuksina, kertoo puolestaan Turun AMK:n tekniikan ja liiketoiminnan sektorin koulutusjohtaja Juha Kontio

Kansainvälisiä verkostoja ja uudistuvia erityisosaamisalueita

Bayer ja Turun AMK kehittävät jatkuvasti kumppanuuteen liittyviä toimintamalleja. Tällä hetkellä yhteistyön muotoja ovat muun muassa vierailuluennot, työpajat, työharjoittelupaikat ja opinnäytetyötoimeksiannot, mentorointi ja asiantuntijaluennot. Lisäksi suunnitteilla ovat työnjohdon koulutus sekä monioppimisympäristöinä toimivat testilaboratoriot ja digitehdas. Kumppanuus sisältää myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Bayerin henkilöstölle, kuten täydennyskoulutuksia. 

– Globaalina yrityksenä voimme tarjota kansainvälisiä verkostoja ja nopeasti uudistuvia liiketoiminta- ja osaamisalueita, jotka luovat erinomaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajille. Lääketeollisuuden erityisosaamisalueiden kuten GMP:n (Good Manufacturing Practise), kansainvälisen sääntelyn sekä lääkekehitysteknologian hallinta avaa monia ovia. Myös projektijohtamisen hyvästä osaamisesta on meillä hyötyä, Penttilä kertoo. 

– Haluamme monipuolistaa ja syventää yhteistyötä AMK:n kanssa tutustuttamalla opiskelijat lääketeollisuuden työtapoihin mm. uusien hoitomuotojen ja annostelusysteemien osalta, 3D-tulostuksen tiimoilta kuin myös koneoppimisen sekä supertietokoneiden käytön osalta, Turun formulaatiokehityksen johtaja Pirjo Kortesuo sanoo. 

Digitalisointi, automatisointi ja robotiikka tulevaisuuden teknologioissa 

Nyt syksyllä pidetyissä workshopeissa tunnistettiin yhteistyön deep-dive -alueita ja yhteistyö saatiin kunnolla käyntiin. 

– Yhteistyötä syvennetään tunnistettujen viiden alueen osalta, joihin kuuluvat laskennallinen tekniikka, tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat, älykkäät koneet, uudet materiaalit ja prosessit ja design thinking. Robotiikan ja automaation kehittäminen sekä erilaiset laitetekniikat ovat meille tärkeitä tulevaisuuden osaamisalueita, ja seuraavissa työpajoissa kartoitetaan jälleen uusia yhteistyön malleja, Kortesuo kertoo.  

– Uskomme, että koulutus- ja yritysmaailman yhteistyön edistämisestä on hyötyä kaikille toimijoille: siten voimme entistä paremmin hyödyntää älykästä ajattelua ja kasvattaa osaamispääomaa, mikä on eduksi sekä Turulle ja Suomelle että Bayerille myös globaalista näkökulmasta, Penttilä kiteyttää.

– Turun seudun menestys rakentuu tulevaisuuden osaajien kautta. Siksi on tärkeää, että yhteistyö elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kaupungin välillä toimii, siihen panostetaan ja yhteiset rajapinnat tunnistetaan. Avointa ja laaja-alaista vuorovaikutusta tarvitaan, jotta voimme entisestään nostaa Turun seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Bayerin ja Turun ammattikorkeakoulun strateginen kumppanuus on hieno esimerkki siitä, miten yhteisellä tahtotilalla ja panostuksilla voidaan kehittää koulutusohjelmia, jotka vastaavat todellisiin tarpeisiin ja tarjoavat siten konkreettisen väylän työelämään, Turun pormestari Minna Arve sanoo.