Alihankintaverkosto-palvelu tuo ratkaisuja koronakriisin synnyttämään resurssipulaan

|

""
  • Koronakriisissä osa yrityksistä on vajaakäynnillä resurssipulan, osa romahtaneen kysynnän takia
  • Uusi Alihankintaverkosto-palvelu tarjoaa apua tuotannollisten vaikeuksien ratkaisemiseksi
  • Digitaalisen alustan rinnalla tärkeä rooli on palvelun asiantuntijaverkostolla, joka auttaa yritysten keskinäistä kohtaamista

Koronakriisi on johtanut monessa tuotannollisessa yrityksessä resurssipulaan, jossa tarvittavia komponentteja, raaka-aineita ja palveluita tarvittaisiin nopeasti toiminnan jatkamiseksi. Samaan aikaan osa yrityksistä on kysynnän hiipuessa joutunut ajamaan alas tuotantoaan. Elinkeinoyhtiö Turku Science Park Oy alueellisine yhteistyökumppaneineen on käynnistänyt pikavauhtia Alihankintaverkosto-palvelun, jonka tavoitteena on vahvistaa ja luoda uutta valmistuksen ja palveluiden verkostoa.

– Alihankintaverkoston toimintaperiaate on yksinkertainen. Verkkopalvelussa yritykset ilmoittavat joko tarpeestaan löytää alihankkija tuotteelleen tai sen osalle tai mahdollisuudestaan tarjota muille omaa tuotantokapasiteettiaan ja erityisosaamistaan. Yritykset voivat potentiaalisen kumppanin löydettyään olla suoraan yhteydessä ilmoittajaan, kertoo Turku Science Park Oy:n TechTurku-kärkialan asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen.

Asiantuntijaverkosto on tärkeä osa palvelua

Yritykset eivät kuitenkaan jää vain verkkosivulla julkaistun tiedon varaan, sillä viestiä välittävät myös eri organisaatioista kootun asiantuntijaryhmän jäsenet. Ryhmässä on jäseniä Turku Science Parkin ohella Koneteknologiakeskus Turku Oy:stä, Turun ammattikorkeakoulusta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

– He omaavat kokemusta erilaisista hankinnoista sekä esimerkiksi komponenttien materiaali- ja tuotantovaatimuksista. He myös tuntevat toimijat, joilla on tarvittavaa laitekantaa ja osaamista. Näin voimme jakaa tietoa ja markkinoida tarjolla olevia yhteistyömahdollisuuksia laajalle verkostolle, sanoo MaritimeTurku-kärkialan asiakkuuspäällikkö Vesa Erkkilä Turku Science Park Oy:stä.

Ydinajatuksena on nostaa esiin uudet tarpeet

Idean taustalla on halu tukea koronakriisin takia erilaisiin ongelmiin ajautuneita yrityksiä. Toimintamallin ydinajatus on imuohjaus – erityisesti halutaan tuoda näkyviin ne uudet tarpeet, joita markkinoille on syntynyt koronan seurauksena. Suojaustoimet aiheuttavat lisätyötä ja tarpeita; nimenomaan näihin tarpeisiin halutaan kanavoida paikallista osaamista ja kapasiteettia.

– Hienoa olisi, jos tämä Turun seudun toimintamalli osoittautuisi onnistuneeksi pilotiksi, jolloin se voisi tukea koko Suomen jälleenrakentamista kriisin jälkeen. Tärkeintä on, että kykenemme akuutin kriisin päätyttyä mukauttamaan talouselämän mahdollisimman nopeasti uuteen normaaliin. Maailma ei ole tämän jälkeen enää entisensä, vaan hyvinvointi edellyttää entistä tiiviimmässä yhteistyössä luotavaa uutta liiketoimintaa, Vesa Erkkilä korostaa.

Yksi kumppanitoimijoista on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Se haluaa luonnollisesti tukea paikallisten yritysten mahdollisuuksia saada omia tuotteitaan terveydenhuollon käyttöön.

– Koronaviruspandemia on osaltaan lisännyt terveysalan innovaatioita ja ihailtavasti monien toimijoiden halua auttaa. Sairaanhoitopiirin kasvavat tarpeet mm. suojavarusteiden ja käsidesin saatavuudelle ovat jo herättäneet kotimaisissa valmistajissa toivottua vastakaikua. Olemme henkisesti varautuneet myös epätavallisiin ratkaisuihin materiaalihankintojemme turvaamiseksi, toki potilasturvallisuuden varmistaminen on silloinkin ensisijaista. Tarvitaan myös yhteistyötä THL:n, ministeriöiden ja Fimean kanssa, jotta alalle tyypillinen vahva regulaatio ei tarpeettomasti haittaisi uusien innovaatioiden käyttöönottoa, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiajohtaja Leena Setälä.

Alihankintaverkosto-palvelu toimii osoitteessa www.alihankintaverkosto.fi