Siirry sisältöön

Uutiset

Turkulainen vesitreeni suuntaa maailmalle uuden kasvuohjelman vauhdittamana

Turkulainen Hydrohex on suuntaamassa päättäväisesti kansainvälisille markkinoille. Yrityksen virtuaalitreenit tekevät altaasta kuin altaasta ohjatun vesiliikuntasalin. Suomessa polskijat ovat ottaneet liikuntamuodon innolla vastaan, mutta miten ideaa viedään ulkomaille?

Hydrohex

– Yrityksen virtuaaliset treenitunnit saavat sykkeen nousemaan altaan reunalla.
– Perustettu 2018.
– Tiimissä kymmenisen työntekijää.
– Toimisto Turun keskustassa.
– Osallistui kasvuyritysten kansainvälistymistä vauhdittavaan Northbound Scaleups -ohjelmaan.

Hydrohexin toimisto sijaitsee historiallisessa rakennuksessa Turun ydinkeskustassa. Täältä käsin kehitetään altaille asennettavilla videonäytöillä esitettävää virtuaalista treenivalikoimaa, joka on tullut tutuksi jo monelle suomalaiselle uimahalli- ja kylpyläkävijälle. Hydrohexin tunnit tekevät vesiliikunnan kokeilemisen helpoksi, eikä tekeminen lopu laajenevaa valikoimaa selaamalla aivan heti. Varsinkin yrityksen kotiseudulla Turussa uimahallien asiakkaat ovat ottaneet konseptin omakseen ja pitävät sitä jo olennaisena osana liikuntapaikkojen tarjontaa.

Turun toimistollakin katseet on suunnattu aina ulkomaille.

Mistä Hydrohex sai alkunsa, perustaja ja toimitusjohtaja Tommi Wallenius?

”Vesielementissä kehon painosta saadaan 90 pinnaa pois. Silloin pystytään treenaamaan tosi kovaa ja hyvällä teholla ilman, että tarvitsee riskeerata kipua polviin, lonkkiin tai selkään. Mutta kuva vesiliikunnasta on ollut pitkään sellainen, että kyseessä olisi marginaaliryhmien aktiviteetti. Se on ollut isolle kuluttajayleisölle tuntematonta. Näimme, että tässä on hyvä tilaisuus tehdä liikuntamuodosta modernille kuluttajalle kiinnostavaa ja helposti saavutettavaa.”

Walleniuksella itsellään on pitkä historia vesiurheilijana ja uimaopettajana. Hän on todistanut omin silmin lukemattomia kertoja, miten kipinä tehokkaaseen liikuntamuotoon voi syntyä kaikenikäisten ja -kuntoisten keskuudessa. Sitä on vain päästävä kokeilemaan ilman korkeaa kynnystä.

Yrityksen virtuaalitreenejä voidaan esittää eri kokoisilla näyttöratkaisuilla. Kuva: Hydrohex Oy

”Kun ihminen sitten huomaa miten tehokkaasti vedessä parhaimmillaan pystyy treenaamaan, hän tietysti kaipaa siihen ohjausta. Mutta se on ollut aiemmin varsin rajoitettua,” Wallenius sanoo. Esimerkiksi uimahalleille on kallista palkata ohjaajia vetämään tunteja epävarmalle satunnaiskävijöiden joukolle. Eikä tietyllä tavalla rakennettu liikuntaohjelma luonnollisesti vetoa kaikkiin altaan käyttäjiin.

”Nopeasti kävi selkeäksi, että maailma digitalisoituu ja tämä virtuaalinen aspekti on oikea tie eteenpäin. Sen kautta voimme myös skaalata firman liiketoimintaa tehokkaasti.”

Alusta alkaen selkeä suunta maailmalle

Hydrohexin perustajat tekivät pienempiä pilottikokeiluja ja hakivat alkuvaiheessa oppia esimerkiksi turkulaisesta Boost-kiihdytysohjelmasta sekä Kiuas-kiihdyttämöstä. Yritystoiminta lähtikin pyörimään tehokkaasti ja alusta alkaen on tehty aktiivisesti tiedusteluja myös ulkomaille, kansainvälinen laajentuminen mielessä.

”Suomessa vesiliikuntaratkaisuja tekevät muutkin, mutta varsinkin maailmalla kenttä on ollut aiemmin varsin tyhjä. Ulkomaiset yritykset keskittyvät meitä enemmän laiteratkaisuihin, kun taas meillä fokus on käyttäjän kokemuksessa kokonaisvaltaisemmin.”

Business Turun tarjoama Northbound Scaleups -kasvuohjelma kiinnitti yrityksen huomion keväällä 2023: osallistujille maksuton kansainvälinen yhteistyö auttaisi yrityksiä ponkaisemaan pidemmälle ja laajentamaan toimintaa uusiin maihin.

Northbound Scaleups -ohjelman tiimit saavat henkilökohtaista ohjausta työpajojen vetäjiltä sekä omilta nimetyiltä valmentajiltaan.

”Lähdimme mukaan ehkä vähän impulsiivisestikin, hakemaan laajempaa ajattelukehystä siihen, miten kansainvälistymistä voisi lähteä tekemään,” Wallenius sanoo.

Hydrohex lähti mukaan isolla porukalla. Perustajan lisäksi myös monet muut työntekijät osallistuivat kasvuohjelman eri vaiheiden tapahtumiin ja liiketoiminnan kehitystyöskentelyyn.

”Kaikki pääsivät sekä irrottautumaan hektisestä arjesta että hakemaan uusia virikkeitä uudesta ympäristöstä. Pääsimme sitten porukalla miettimään kokemuksia useammasta näkökulmasta.”

Kolmen maan yhteistyö avaa väyliä

Kasvuhakuisten yritysten kansainvälistymisen valmiuksia kehittävään maksuttomaan Northbound Scaleups -ohjelmaan kuuluu asiantuntijapuheenvuoroja, mentorointia, oman liiketoiminnan analysointia ja kehittämistä, pitchaustaitojen treenaamista sekä valittuun uuteen markkina-alueeseen tutustumista. Business Turun, ruotsalaisen Movexum AB:n ja virolaisen Tallinn Science Park Tehnopolin yhteistyönä toteuttama ohjelma on tuonut jo kolmekymmentä yritystä paikan päälle tapahtumapäiviin kolmessa eri maassa.

Hydrohexillä oltiin tyytyväisiä matkoihin ja niiden välillä tehtävään itsenäiseen kehitystyöhön. ”Ohjelmassa oli muutama intensiivisempi pätkä, mutta onneksi kunnon väleillä. Oli aikaa ja mahdollisuuksia reflektoida tekemistä ja suunnitelmia,” Wallenius kiittelee.

Turun SparkUp-tapahtumatila on tullut työpajojen myötä tiimeille tutuksi.

Erityisesti vaihtuvista asiantuntijapuheenvuoroista jäi käteen monia konkreettisia oppeja liiketoiminnan kansainvälistämisestä. Walleniuksen yritys on orientoitunut kaikessa toiminnassaan jo entuudestaan poikkeuksellisen vahvasti kansainväliseen kasvuun. Siitä huolimatta, tai kenties juuri siksi, Hydrohex saikin ohjelmasta paljon irti ja kokemukset olivat ehdottoman positiivisia: ”Oli silmiä avaavaa päästä strukturoidusti irrottautumaan yrityksen arjesta, juttelemaan ja pohtimaan asioita porukalla.”

Samaa ovat sanoneet käytännössä kaikki kasvuohjelmaan osallistuneet yritykset kolmesta eri maasta. ”Keräämämme anonyymi palaute on ollut äärimmäisen positiivista,” sanoo Business Turun kasvuvalmentaja Niko Karinen.

”Kaikki ovat olleet sitä mieltä, että ohjelma on auttanut heitä valmistautumaan uudelle kansainväliselle markkina-alueelle laajentumiseen. Ajatuksella rakennettu ohjelma on saanut yritykset lähtemään liikkeelle varmemmin ottein ja nopeammalla aikataululla kuin ne olisivat omin voimin pystyneet,” jatkaa Karinen.

Uudenlainen palaute terävöittää toimintaa

”Jos tästä hetkestä kelaa vuoden taaksepäin, olimme silloin aivan varmoja liiketoimintamallistamme ja toimintatavoistamme,” pohtii Hydrohexin Wallenius. ”Northbound Scaleupsin myötä huomasimme, että ehkä se ei kuitenkaan ollut niin kohdilleen naulattua kuin kuvittelimme.”

Erityisesti kohtaamiset erilaisten palautekulttuurien kanssa antoivat uutta ajateltavaa. Esimerkiksi virolaisilta kansainvälistymisen asiantuntijoilta yritys sai täsmällisen tarkkaa palautetta, joka auttoi kehittämään kipukohtia.

”Suomessa on mielestäni vallalla eräänlainen kainostelukulttuuri. Itse uskon siihen, että parhaan palveluksen tekee antamalla rakentavaa kritiikkiä, aidon objektiivisesti. Se kritiikki ei kohdistu ihmiseen, vaan systeemeihin. Tällaista palautteenantoa voisi olla maailmassa paljon enemmänkin,” Wallenius sanoo.

Ohjelman kullakin hakukierroksella on tilaa yhteensä 15 yritykselle.

Kasvuohjelmaan osallistuneet yritykset ovatkin pitäneet ohjelman arvokkaimpana antina juuri kansainvälisen verkoston keskuudessa syntynyttä keskustelua. ”Palautekyselyssämme nousi esiin erityisesti varsinaisen ennalta suunnitellun ohjelman ohessa tapahtunut verkostoituminen, keskinäinen ajatusten vaihto ja vertaistuki samassa tilanteessa olevien yritysten kesken. Tällainen toimintatapa on äärimmäisen tehokas, samanlaisia kontakteja ja ideoita ei pääse syntymään läppärin ääressä etäpalavereissa,” sanoo projektin päällikkö Johanna Puhtila.

Rohkeutta lähteä liikkeelle

Hydrohexin ydintiimi on alusta alkaen ajatellut globaalisti. Ensin levittäydytään Suomeen, siitä Eurooppaan ja sen jälkeen aina vain pidemmälle. ”Olemme lähteneet aina matalalla kynnyksellä keskustelemaan erilaisten toimijoiden kanssa eri maissa, epävarmaltakin pohjalta. Se rohkeus on firman DNA:ssa,” kiteyttää Wallenius.

Vaatii rohkeutta ottaa konkreettisia askelia kansainvälisille markkinoille, sanoo myös Puhtila. ”Jos kasvuhakuinen yritys on jo löytänyt kotimarkkinallaan ’product-market fitin’ eli löytänyt tuotteelleen tai palvelulleen maksavia asiakkaita, on aika suunnata katseet ulkomaille. Siinä me autamme.”

Hae yrityksesi kanssa mukaan maksuttoman Northbound Scaleups -kansainvälistymisohjelman seuraavalle kierrokselle! Hakuaika päättyy 3.5.2024.

Lisätietoja:

Johanna Puhtila

010 321 8886

Northbound Scaleups (NBSCALE) on osa Central Baltic Interreg Programme -ohjelmaa.
Hankekumppanit: Business Turku, Movexum AB, Tallinn Science Park Tehnopol.