Termeri – Terveysturvallinen meriklusteri

""

Toteutusaika: 1.4.2021 – 31.3.2022

Hankepartnerit: Turun yliopisto (päätoteuttaja)

Rahoitus: Varsinais-Suomen liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) määrärahasta enintään 67 955 euroa (70 % kokonaiskustannuksista). Turku Science Park Oy:n osuus 16 000 euroa (+24 % flat rate).

Sisältö: Hankkeen tavoitteena on löytää innovatiivisia ja liiketoimintakelpoisia terveysturvallisia toimintatapoja Varsinais-Suomen meriklusterin yrityksille tila- ja materiaaliratkaisut mukaan lukien yhteistyössä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Niillä autetaan kohdeyrityksiä selviämään nykyisestä ja tulevista pandemian kaltaisista markkinahäiriöistä.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Tuemme Turun yliopistoa yritysrajapinnassa ja osallistumme myös asiantuntijatyöhön.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Vesa Erkkilä

Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta https://sites.utu.fi/terveysturvallinenmeriklusteri/