Synteettisen terveysdatan testialusta

Toteutusaika: 1.4.2023–31.3.2025

Hankepartnerit: Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja Turku Science Park

Rahoitus: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanke saa rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Rahoituksen valvova viranomainen on Uudenmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 495 000 €.

Sisältö: Terveysalan tuotekehitys tarvitsee laadukasta dataa. Keinotekoisesti tuotetut aineistot soveltuvat vain rajallisiin käyttötarkoituksiin, kun taas aitojen terveystietojen käyttö on vahvasti säänneltyä. Synteettisen terveysdatan testialusta on uudenlainen palvelu, joka tuo terveystietoa käyttäjien saataville tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista tinkimättä. Tavoitteenamme on mahdollistaa terveysdataan perustuvien ratkaisujen, kuten uudenlaisten tekoälysovellusten, ketterämpi ja kustannustehokkaampi kehitys. Yritysten ja tutkimuslaitosten ohella kehitetyistä ratkaisuista hyötyvät myös terveyspalvelujen tarjoajat ja potilaat, koska innovaatiotoiminnan tuloksena syntyy aiempaa parempia hoitomenetelmiä ja –ratkaisuja.

Turku Science Park Oy:n tehtävät:

Turku Science Park Oy:n vastuulla on Työpaketti 4 (Testialustan testaaminen yritysten kanssa ja palautteen kerääminen)

Työpaketti pitää sisällään testialustan (tekninen testialusta ja siinä oleva synteettinen data) testaamisen yritysten kanssa. Testaaminen ei pidä sisällään teknologian teknistä testaamista vaan siinä keskitytään tuotetun testialustan ja yritysten tarpeiden vastaavuuden arviointiin (toisin sanoen, palveleeko luotu kokonaisuus yritysten tarpeita). Osana työpakettia toteutetaan ostopalveluna työpajojen sarja, joissa kehitetty kokonaisuus esitellään yrityksille, ja yritysten edustajilta kerätään palaute ratkaisun tarkoituksenmukaisuudesta.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Janne Lahtiranta

Verkkosivu https://sites.utu.fi/syndate/