Meriosaamisen kehittäminen – osaamistehdas

Toteutusaika: 1.10.2018 – 31.12.2020

Hankepartnerit: Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Rahoitus: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma

Sisältö: Hanke hakee ratkaisuja merialan teollisuuden koulutustarpeisiin sekä koordinoi alaa palvelevan uuden koulutustarjonnan tuottamista entistä tehokkaammin, monipuolisemmin ja laajemmin. Hankkeen tavoite on korkeakoulutason teknillisen osaamisen laadun ja määrän lisääminen koulutuksen sekä kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. Hankkeen tehtävä on käynnistää pitkäjänteisen yhteistyömallin rakentaminen ja helpottaa positiivisen rakennemuutoksen aiheuttamaa osaamistarvetta ripeällä aikataululla.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäVesa Erkkilä