KERPUR – Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (React EAKR)

KERPUR – Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (React EAKR)

Toteutusaika: 1.9.2021 – 31.8.2023

Hankepartnerit: Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Turku Science Park Oy (koordinaattori)

Rahoitus: EAKR / REACT-EU. Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Kokonaisbudjetti 686 810 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus 80 % eli 549 448 euroa. Turku Science Park Oy:n osuus rahoituksesta 207 582 euroa.

Sisältö: KERPUR-hankkeen tavoite on tukea systeemistä muutosta lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta yrityksissä, teollisuudessa ja yhteiskunnassa sekä siten tukea hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Rakennusteollisuuden, rakentamisen sekä purku- ja jätehuoltohuoltoalojen vihreän kasvun varmistamiseksi Covid-19 pandemian jälkeen tarvitaan toimintaympäristön vahvistamista.

Hankkeen erityistavoite on kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uusien käyttökohteiden tunnistaminen keraamiselle jätteelle. Keraamisten jätteiden kierrättämistä pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa. Järjestäytynyt keramiikkajätteen keräys puuttuu Suomesta ja sen hyötykäyttö on vähäistä.

Työpaketit hankkeessa:

  1. Keramiikkajätteen kierrätyksen laatukriteerien määrittely ja uusien käyttökohteiden tunnistaminen
  2. Keramiikkajätteen hyödyntämisen pilotointi yhdessä yritysten kanssa
  3. Pilottikohteiden hiilijalanjälkitarkastelu
  4. Digitaalisen alustaratkaisun konseptikehitys ja sen tuoma lisäarvo keramiikkajätteen hyötykäytön arvoketjuun
  5. Uudet liiketoimintamallit
  6. Tiedottaminen ja kommunikaatio kohderyhmien kanssa sekä hankkeen sisäinen yhteydenpito

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Hankkeen koordinointi sekä työpakettien 4, 5 ja 6 päävastuu.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Olof Malmström