Kasvun ekosysteemit

Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä (6Aika)

Toteutusaika: 1.7.2018 – 30.6.2021

Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Science Park Oy, BusinessOulu, Pirkanmaan liitto, Tredea

Rahoitus: EAKR

Sisältö: Hankkeen tavoitteena on tukea kasvuhakuisia yrityksiä kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin sekä kehittää yritystoimintaa kaupunkiseuduille.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: TScP keskittyy erityisesti kolmeen asiaan: 1) Miten nykyistä asiakasvirtaa saadaan kasvatettua yhteistyössä muiden kuutoskaupunkien kanssa ja miten tätä asiaa pystytään tulevaisuudessa paremmin seuraamaan ja mittaamaan. 2) Alueellisiin vahvuuksiin perustuvien kasvuun ja kansainvälistymiseen keskittyvien innovaatiokeskittymien kehittämiseen ja käynnistämiseen 3) Kehitetään ja pilotoidaan hallittu palvelupolku olemassa olevien startup-palvelujen päättymisestä hankkeessa kehitettäviin kasvu ja kansainvälistymispalveluihin. Lisäksi avataan Turun seudun ja Varsinais-Suomen osaamista ja palveluja kansallisesti.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäMarko Puhtila