IRIS – Improved Results in Innovation Support

Toteutusaika: 1.10.2017 – 31.3.2021

Hankepartnerit: Projektissa on mukana yhteensä 14 partneria. Partnerit ovat kiihdyttämöjä ja asiantuntijaorganisaatioita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Venäjältä.

Rahoitus: Baltic Sea Region Interreg. Kokonaisbudjetti 2,69 miljoonaa euroa
Sisältö: Hankkeen tavoitteena on kehittää Itämeren aluetta dynaamisena ja yrittäjälle ystävällisenä ympäristönä, jossa tehdään seudullista ja yli rajojen ulottuvaa yhteistyötä. Projektin keskiössä on eri hankepartnereiden organisaatiot ja niiden kehittäminen, jotta jatkossa Itämeren alueella toimisi entistä verkostoituneimpia ja parempia yrityshautomoita. Keskeisenä ajatuksena on tutustua alueen organisaatioihin, jakaa hyviä käytäntöjä sekä toteuttaa niitä käytännössä omassa organisaatiossa. Tästä on seurauksena lisää elinvoimaisia yrityksiä, joka osaltaan vie Itämeren aluetta eteenpäin dynaamisena ja innovatiivisena talousalueena. Olennaisena osana hanketta on myös kehittää ja ylläpitää toimiva monikansallinen yhteistyö ja suunnitella tulevia yhteistyöhankkeita.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: TScP vastaa oman työpakettinsa suunnittelusta ja toteutuksesta. Tämän lisäksi vieraillaan säännöllisesti muissa organisaatioissa ja toteutetaan toimenpiteitä omassa organisaatiossa. TScP vastaa myös yhden työpajan järjestelyistä Turussa syyskuussa 2018.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäPeter Lostedt