Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY (6Aika)

Toteutusaika: 1.5.2019 – 28.2.2021
Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Turun yliopisto, Turku Science Park Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Osallistujakaupunkien tavoitteena on olla hiilineutraaleja viimeistään 2029-2035 vuosien aikana. Hankkeessa tuetaan yritysalueiden ja niiden yritysryhmien kehittymistä maailmanluokan vähähiilisiksi ja resurssiviisaiksi toimijoiksi. Turussa Blue Industry Parkin alueesta rakennetaan maailmanluokan meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää ja sen kehittämisessä tavoitellaan vähähiilistä ja kiertotalouden toimintamallin mukaisesti toimivaa valmistavan teollisuuden yritysaluetta. Turku Science Park Oy:n työssä painottuu Blue Industry Parkin konseptin kehittäminen käytännön tekemisen kautta. Oleellista on löytää tarkoituksenmukaisin tapa alueen operaattoriyhtiön toiminnalle, yhteistyölle kaupungin kanssa ja alueella toimivien yritysten kanssa. Hanke koostuu neljästä läpileikkaavasta työpaketista, jotka ovat TP1: konseptointi, TP2: sidosryhmäyhteistyö ja viestintä, TP3: pilotointi sekä mittarit, TP4: seuranta ja arviointi. Kaikki osatoteuttajat osallistuvat kaikkiin työpaketteihin tuoden niihin omalla kohdealueilla tehdyt kokeilut, mallit jne. yhteisesti hyödynnettäviksi.
Turku Science Park Oy:n tehtävät: Osallistuu osaltaan kaikkien työpakettien toteuttamiseen ja kehittää Blue Industry Parkin käytännön resurssiviisautta ja yhteistyötä.
Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäVesa Erkkilä