DigiReaktori

DigiReaktori

Toteutusaika: 1.9.2021 – 30.6.2023. (1. koulutussarja tammi–toukokuu 2022, 2. koulutussarja joulukuu 2022 – huhtikuu 2023)

Hankepartnerit: Turku AMK (koordinaattori), Turun Yliopisto

Rahoitus: ESR / REACT-EU. Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Kokonaisbudjetti 447 683 euroa, josta ESR- ja valtion rahoituksen osuus 80 % eli 358 146 euroa. Turku Science Park Oy:n osuus rahoituksesta 99 750 euroa.

Sisältö: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa 100 varsinaissuomalaisen osaamista digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Osana valmennuksia kehitetään käytännönläheinen digituotteiden ja –palveluiden yhteistoiminnallinen menetelmä, joka ottaa huomioon yksilöiden taustan ja tarpeet osana kehitysprosessia.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa avoimista englanninkielisistä valmennustapahtumista digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisosaamisen kasvattamiseen. Yhtiömme vastuulla olevassa työpaketissa suunnitellaan ja toteutetaan 2 x kuuden valmennuskerran sarja englanniksi digitaalisten tuotteiden ja -palveluiden kehittäjille. Valmennustapahtumien teemoja ovat: 1. Digipalvelut liiketoiminnan tueksi, ansaintamallit, 2. Käyttäjäystävällisten digituotteiden suunnittelu, palvelumuotoilu ja saavutettavuus, 3. Digituotteiden markkinointi ja myynti, 4. Digitaalinen löydettävyys: hakukoneoptimointi, 5. Digituotekehityksen talouden suunnittelu ja rahoitus, 6. Esimerkkejä digimuutoksesta.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Sami Uusitalo, Johanna Johansson