CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa

Toteutusaika: 1.8.2018 – 31.12.2020
Hankepartnerit: Turku Science Park , Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Varsinais-Suomen liitto, Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Suomen Ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus GTK, TTY-säätiö sr, Tampereen teknillinen yliopisto, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeen tavoite on toimijaekosysteemin kokoaminen ja toimintamallien kehittäminen, ratkaisujen tuomiseksi 6Aika kaupunkeihin suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien maamassojen hyödyntämiseen. Yli 90% jätekertymästä on peräisin tehdasteollisuudesta (metsä-, metalli-, ja energia-), sekä kaivannaistoiminnasta. Yhdyskuntajätteen määrä koko jätemäärästä on vajaa 3 % ja sen kierrätysasteen nostamiseen on julkisella sektorilla useita hankkeita käynnissä. Tehdasteollisuuden sivuvirtoja ei ole riittävästi hyödynnetty liiketoiminnoissa, vaikka talteenotto ja jalostusteknologiat ovat jo pitkälle kehittyneet. Hankkeen aikana kootaan biotalouden-, cleantechin-, ja kiertotalouden – eli kestävän kehityksen toimijaekosysteemi, mikä koostuu yrityksistä, kaupungeista, julkisesta sektorista ja korkeakouluista. Hankkeessa kehitetään toiminta- arvonluontimalleja sekä digitaalisia ratkaisujen 6Aika kaupunkeihin suurvolyymisten sivuvirtojen ja kierrätettyjen maamassojen hyödyntämiseen. Hankkeessa kehitetään kansallinen toimijaekosysteemi (verkosto), mikä pystyy tarjoamaan kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita kaupungille, mikä osaltaan tukee kaupunkien kehittymistä hiilineutraaleiksi.
Turku Science Park Oy:n tehtävät: TScP on CircVol hankkeen koordinaattori ja meillä on merkittävä rooli kansallisen toimijaekosysteemin (verkoston) kokoamisessa. Hankkeessa TScP on mukana tukemassa kiertotalouden mukaisten tuoteiden ja palveluiden kaupallistamista ja hyödyntämistä 6Aika kaupungeissa. TScP:lla tulee olemaan myös merkittävä rooli hankkeen sisäisessä ja ulkoisessa veistinnässä.
Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Reeta Huhtinen