LIRU: Liikunnan ja ruoan testialustapalvelut (ekosysteemi)

oteutusaika: 1.2.23 – 28.2.2025

Hankepartnerit: Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Business Turku

Rahoitus: EAKR

Sisältö: Liikunnan ja terveellisen ruokailun yhdistäviä testialustapalveluja ei tarjota Suomessa. Yksittäisiä, liikuntaan liittyvän teknologian kehittämiseen tarkoitettuja testialustapalveluja tarjotaan mm. Jyväskylässä ja Kuopiossa. Samaan tapaan, ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä yksittäisiä palveluja on yrityksille tarjolla eri maakunnissa, mutta alusta, joka pyrkii yhdistämään ruokakäyttäytymisen sekä liikunnan mittaus-, arviointi- ja testauspalvelut aidossa ympäristössä, on ainutlaatuinen.

Yritykset kehittävät liikunnan ja terveellisen ruokailun edistämiseen ja seurantaan erilaisia tuotteita ja palveluja. Osana tuotekehitystään, yritykset tarvitsevat ratkaisujensa luotettavuuden, käytettävyyden ja käyttäjäkokemusten, sekä vaikuttavuuden arviointia.

Valtaosa ratkaisuja kehittävistä yrityksistä on pieniä tai keskisuuria, eikä tämän kaltaisilla yrityksillä tyypillisesti ole omaa ympäristöä, jossa ratkaisujen em. ominaisuuksia voidaan arvioida. Suuremmilla yrityksillä kyse on usein kustannuksista – omaa arviointiin tarkoitettua ympäristöä ei ole kustannustehokasta ylläpitää. Näistä syistä niin alkavat, pienet, kuin suuretkin yritykset tarvitsevat hankkeessa kehitettäviä uudenlaisia testialustapalveluja.

LIRU-hankkeessa luodaan uudenlaisia liikunnan ja terveellisen ruokailun yhdistäviä testialustapalveluja. Palvelun avulla yritykset voivat varmistua tuotteidensa turvallisuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta, ja siten nopeuttaa uusien ratkaisujen saamista markkinoille.

Yksin Varsinais-Suomessa, liikuntaan ja ruokaan liittyviä ratkaisuja kehittää noin 450 yritystä – kansallisesti hieman yli 3200. Merkittävä osa näistä yrityksistä yhdistää jo nyt ratkaisuissaan ruokaan, liikuntaan ja teknologiaan liittyviä ominaisuuksia, ja joutuvat etsimään testialustapalvelujaan eri puolilta maata. Tästä syystä eri osa-alueet yhdistäville testialustapalveluille, jotka ovat saatavilla ns. yhden luukun periaatteella, on selkeä tarve.

Business Turun (Turku Science Park Oy:n) tehtävät: Business Turku vastaa testialustapalvelujen tuotteistamisesta. Hankkeen aikana luotavat uudet testialustapalvelut otetaan käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Palvelut liitetään osaksi Terttu-välittäjäpalvelua, tai riskienhallintasuunnitelman mukaisesti, ne otetaan käyttöön osana osatoteuttajien omaa, mahdollisesti liiketoimintaehtoisesti toteutettua, palveluntarjontaa.

Testialustapalvelujen aihioista muodostetaan varsinaisia testialustapalveluja. Testialustapalvelujen tarjoaminen hankkeen jälkeen edellyttää palvelujen muotoilua, niiden tuotteistusta. Jokainen kehitetty uusi testialustapalvelu paketoidaan omaksi kokonaisuudekseen loppukäyttäjien antaman palautteen mukaan. Jokaiselle palvelulle määritellään oma polkunsa, jonka lähtöpisteenä toimii alueen testialustapalvelut integroiva Terttu-välittäjäpalvelu.

Polun keskeinen osa on Terttu-välittäjäpalveluun yhteensopiva prosessi, jossa määritellään vastuuhenkilöt ja palvelutuotantoon liittyvät kontaktipisteet. Prosessin lisäksi, palveluille määritellään asiakkaalle annettava palvelulupaus ja palvelut. Vaikka Terttu-välittäjäpalvelu antaa luonnollisen pisteen palvelujen liittämiselle osaksi suurempaa kokonaisuutta, huomioidaan työpaketissa myös palvelujen kuvaaminen osana kansainvälisiä palvelukokonaisuuksia, kuten Eurooppalaista Digitaalista Innovaatioalustaa (EDIH). Tätä kautta hankkeessa luotavilla testialustapalveluilla on välitön kontaktipinta kansainvälisiin yrityksiin.

Työpaketin päätepisteenä jokaisen uuden palvelun osalta toimii niiden kypsyyden arviointi (Suomen Akatemia, 337640). Kypsyyden arvioinnissa uusien palvelujen toimintaa, kuten resursointia ja dokumentoinnin tasoa, arvioidaan systemaattisesti asiakkaiden ja näiden tarpeiden lähtökohdista. Arvioinnin tavoitteena on varmistua siitä, että niin palvelu kuin sitä tarjoava organisaatio, ovat valmiita toimimaan yritysrajapinnalla

Yhteyshenkilö Business Turussa: Hanna Aanila