HealthHub Finland EDIH

HealthHub Finland EDIH – European Digital Innovation Hub

HealthHub Finlandin rahoittajien logot Euroopan unionin osarahoittama -logo sekä Business Finlandin logo.

Toteutusaika: 01.01.2023–31.12.2025

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy (koordinaattori), Business Oulu, Business Tampere, FINBB – Suomen Biopankkien Osuuskunta, KAMK – Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Oulun yliopisto, VARHA – Varsianis-Suomen hyvinvointialue

Rahoitus: Euroopan komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelma ja Business Finland

Sisältö: Eurooppalainen digitaalinen innovaatiohubi (EDIH) HealthHub Finland on konsortio, joka auttaa pk-yrityksiä digitalisoitumaan ja kehittämään uutta terveysdataan perustuvaa liiketoimintaa. Se kokoaa huippuasiantuntijoita ympäri maan yritysten avuksi, jotta kynnys luoda uusia terveysdataan perustuvia innovaatioita olisi entistä matalampi.

HealthHub Finland kuuluu yleiseurooppalaiseen EDIH-verkostoon. Verkosto koostu keskitetyistä (One-stop-shop) palvelupisteistä, jotka tukevat yrityksiä vastaamaan digitaalisiin haasteisiin ja parantamaan kilpailukykyään. EDIH-verkoston keskeisenä tehtävänä on kehittää pk-yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden digitaalisia valmiuksia kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

HealthHub Finland keskittyy johtamaan terveydenhuollon digitaalista muutosta datalähtöisten innovaatioiden avulla. Sen tavoitteena on helpottaa pk-yritysten luomia uusia ja kehittyviä datalähtöisiä ratkaisuja Suomessa ja Euroopassa. Se tarjoaa monialaisia yhteiskehittämismahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja julkisille terveydenhuollon tarjoajille, jotka luovat digitaalisia ratkaisuja terveydenhuollon, lääkekehityksen, lääketieteellisen kuvantamisen, diagnostiikan ja genetiikan aloilla.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy toimii koordinoivana elimenä, joka vastaa toiminnan asianmukaisen toteuttamisen valvonnasta, jakaa avustuksen myöntävältä viranomaiselta saadut maksut muille tuensaajille ja välittää kaiken konsortion ja avustuksen myöntävän viranomaisen välisen viestinnän. Turku Science Park Oy on myös johtava tuensaaja yhteisön rakentamisessa: tietoisuuden lisääminen, pk-yritysten rekrytointi, verkostojen luominen muiden EDIH:ien kanssa, tiedon levittäminen ja viestintä.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Henrik Honkanen