Digitalisaatio-, data- ja tekoälyneuvonnalla nykyisen ja tulevan pk-kentän digikyvykkyys kuntoon -hanke

Toteutusaika: 01.01.2024-30.11.2026

Hankepartnerit: Hankkeen koordinaattorina toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hankekumppaneita ovat Business Turku Oy Ab:n lisäksi Lappeenrannan kaupunki, Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry ja Prizztech Oy.

Rahoitus: Hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus. Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Tuen kokonaismäärä ryhmähankkeelle on 1 008 099 euroa, josta Business Turun osuus on 249 479 euroa.

Sisältö: Digiyritysneuvonta-hanke kehittää sekä yritysneuvojien valmiuksia neuvoa yrityksiä niiden digikehitysmatkalla että pk-yritysten digikyvykkyyttä.  

Hankkeessa luodaan Digineuvojan työkalupakki, johon kerätään parhaita yritysten digitalisaatiota ja teknologioiden hyödyntämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä. Digineuvojan työkalupakkia pilotoidaan hankkeen aikana yritysneuvojaverkoston ja 150 yrityksen kanssa.  

Hankkeen ansiosta suomalaisten yritysten mahdollisuudet saada omien tarpeidensa mukaista digineuvontaa paranevat merkittävästi. 

Business Turku Oy:n tehtävät: Business Turku on hankkeen osatoteuttaja, vastaa työpaketti 4 toteutuksesta sekä tukee muiden työpakettien toteutuksessa.

Yhteyshenkilö Business Turussa: Sofia Pihlava

Kuvituskuva: Hankkeen yhteydessä esitettävät logot rahoittajista ja hankekumppaneista. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.