CAIDX – Clinical AI-Based Diagnostics

Toteutusaika: 01.01.2023–31.12.2025

Hankepartnerit: The Innovation Clinic, Aalborg University Hospital, The North Denmark Region (Denmark, lead partner), AUH Innovation, Aarhus University Hospital, Central Denmark Region (Denmark), Danish Life Science Cluster (Denmark), Wroclaw Technology Park (Poland), Lower Silesian Centre of Oncology, Pulmonology and Hematology (Poland), BioCon Valley® GmbH (Germany), Rostock University Medical Centre (Germany), University of Rostock (Germany), Tartu BT Park OÜ (Estonia), Turku Science Park Ltd (Finland), VARHA (Finland), Region Skåne (Sweden), Innovation Skåne (Sweden)

Rahoitus: Yhteensä 2,91 miljoonaa euroa, josta 2,33 miljoonaa euroa Euroopan Interreg Baltic Sea Region aluekehitysrahastosta. Turku Science Park Oy:n osuus on 271 400€.   

Sisältö: CAIDX-hankkeen (Clinical Artificial Intelligence based Diagnostics) tavoitteena on edesauttaa tekoälyä hyödyntävien datapohjaisten diagnostiikkatyökalujen käyttöönottoa sairaaloissa keskittyen yhteiskehittämiseen, sopimuksiin, hankintoihin ja valmiuksien luomiseen. Keräämällä parhaita käytäntöjä ja luomalla ohjeita terveydenhuoltoon suunnattujen tekoälysovellusten kehittämistä, testausta ja käyttöönottoa varten, tuemme tekoälyn potentiaalin hyödyntämistä terveydenhuollossa. CAIDX-hanketta rahoitetaan EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta.

Lisätietoa: CAIDX – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Turku Science Park Oy:n tehtävät: TScP on hankkeen osatoteuttaja, vastaa viestinnästä ja osallistuu kehittämistyökalujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Merja Tieaho