Rohkeita tekoja kestävään kasvuun

Turun seudulla on merkittävä määrä yrityksiä, jotka tuottavat uusia ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Korkea osaaminen perustuu sekä yliopistojen pitkään tutkimushistoriaan luonnontieteissä ja kemiantekniikassa että yrityksissä kehitettyyn teknologiaosaamiseen, Tärkeää osaamista tuovat mukaan myös ammatillisen korkeakoulutuksen tarjoajat. Tämä luo kansainvälisestikin vertailtuna hienon kehitysympäristön uusille innovaatioille ja pohjan CleanTurku-kärkialan kasvavalle verkostolle.

CleanTurku-kärkialan yritysten liiketoiminta on perustunut biomassojen, teollisten sivuvirtojen ja jätemateriaalien käsittelyyn ja prosessointiin uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Näiden lisäksi uudet kierrätysmateriaalit kuten tekstiilien kierrätys on alueella vahvaa. Energiaan ja energian varastointiin sekä vetytalouden että yleiseen sähköistymineen liittyvien yhteiskunnan toimintojen rooli kasvaa vahvasti Clean-kärkialan toiminnoista.

Biotalous, cleantech ja kiertotalous ovat Suomen tulevaisuuden suuri mahdollisuus

Biotalous, cleantech ja kiertotalous ovat avain kestävään kasvuun niin talouden kuin ympäristön näkökulmasta. Energiatehokkuus ja energian varastointi sekä ehtyvät luonnonvarat, luontokato ja ilmastonmuutos vaativat uusien teknologioiden kehittämistä ja hyödyntämistä. Nämä uudet teknologiat tarjoavat Suomelle suuren ja kokonaisvaltaisen kasvumahdollisuuden. Suomen kokonaisviennistä biotalous-, cleantech- ja kiertotalousyritykset kattavat kolmanneksen ja jopa joka viides suomalainen yritys lukeutuu näihin toimialoihin.

Turun seudun yritykset ovat huippuja materiaali- ja prosessiosaamisessa

CleanTurku-yritykset hyödyntävät ja kehittävät teknologioita, prosesseja, palveluita ja tuotteita, jotka minimoivat ympäristön kuormituksen. Yritykset ovat kansainvälisesti huippuja materiaali-, energia- ja prosessiosaamisessa, joiden sovelluksia ovat mm.:

Mitä on CleanTurku? – katso video

Katso videolta, mitä on CleanTurku (ääni ja tekstitys englanniksi)

Merkittävimpiä CleanTurku-yrityksiä Turun seudulla ovat mm. Valmet Automotive, Fortum Recycling & Waste, CH-Bioforce, FP-Pigments, Meriaura, Metgen, TM-Systems, Durat, Betonilaatta, Renotech, Rester, Sandvik Mining and Construction, Akkurate, NollaE, Q Power, Nordkalk ja Intercontrol.

Seudullamme on mielenkiintoisia uramahdollisuuksia osaajille. Näistä löydä arvokasta tietoa osoitteesta Career in Southwest Finland -sivustolta.

Toimitilaa, alueita ja vaikuttavia verkostoja

Raisiossa toimiva Smart Chemistry Park on malliesimerkki toimivasta monialaisesta yhteistyöverkostosta, jossa yritysten kehittämät innovaatiot tuovat ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Raisiossa sijaitsee 10 yritystä ja läheisessä yhteistyöverkostossa on yli 100 yritystä.

Green Industry Park on määräaikainen kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on selvittää teollisen mittakaavan bio- ja kiertotalous sekä cleantech-investointien mahdollisuutta seudulle.

Ääni ja tekstitys englanniksi

Turku haluaa olla hiilineutraali vuonna 2029

Keskuskaupunkimme Turku, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, tarjoaa seutukuntien kanssa yrityksille upean toimintaympäristön. Iso tekijä tässä tavoitteessa onnistumiseen on Naantalissa sijaitseva Turun Seudun Energiatuotannon monipolttolaitos. Turun kaupunki panostaa älykkäisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, mistä esimerkkinä ovat Turun Toriparkki, jossa energiapaaluihin varastoitua aurinkoenergiaa hyödynnetään toriparkin lämmityksessä ja Turku Energian suunnittelema innovatiivinen energiaratkaisu, jolla Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) Tyyssija-rakennuksesta tulee energiapositiivinen, eli se tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa.

Kemianteollisuuden liikevaihto Varsinais-Suomessa (pl. lääketeollisuus)

2.5 miljardia euroa
25 % maakunnan teollisuuden liikevaihdosta

Varsinais-Suomessa on yli

100 teknologiayritystä, jotka kehittävät tai hyödyntävät ympäristöystävällisiä teknologioita, prosesseja, palveluita tai tuotteita

TUTUSTU MYÖS MUIHIN TURUN SEUDUN VAHVUUKSIIN