""

Business Turku Oy on mukana keväällä 2021 käynnistyneessä UNICOM (Uniting Companies and International University Talents) -hankkeessa, joka vastaa varsinaissuomalaisten yritysten osaajapulaan valituilla kärkialoilla: Tech, Health ja Clean. Turun yliopiston koordinoiman hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten kasvua edistämällä alueen korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työelämäyhteyksiä. Pyrkimyksenä on myös lisätä alueen työmarkkinoiden avoimuutta ja houkuttelevuutta korkeasti koulutetun kansainvälisen kohderyhmän silmissä.

Juuri nyt alueen yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus rekrytoida Turun yliopiston tai Åbo Akademin kansainvälinen tohtorikoulutettava tai tutkijatohtori lyhyelle yritystyöskentelyjaksolle.

Tohtorikoulutettavien tapauksessa työskentelyjakson kesto on 1–3 kuukautta ja tutkijatohtoreiden kohdalla enintään kuusi kuukautta. Työtehtävät voivat olla luonteeltaan esimerkiksi tutkimustyötä, kehittämistehtäviä, tuotekehitystä, raportointia tai kansainväliseen markkinointiin liittyviä. Olennaista on, että yrityksen tarve asetetaan etusijalle, ja pyrimme löytämään parhaiten juuri tähän tarpeeseen vastaavan kansainvälisen osaajan.

Ohjelmaan mukaan lähteville yrityksille tarjoutuu lisäksi mahdollisuus saavuttaa laajaa positiivista näkyvyyttä UNICOM-hankkeen toteuttamien lyhyiden testimoniaalivideoiden sekä artikkelien avulla. Näissä vertaismarkkinointiin tarkoitetuissa materiaaleissa pääsevät esiin niin yrityksessä työskennellyt osaaja kuin itse yrityskin. Yritysten on mahdollista hyödyntää tuotettuja materiaaleja myös omassa markkinoinnissaan.

Lue lisää: