Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain

Tulli

  • tilasto perustuu sellaisten ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten antamiin tietoihin, joiden tavaroiden ulkomaankaupan arvo oli yli 5000 euroa tarkasteluajanjaksolla.
  • tilastoon sisältyvät kaikki muut toimialat paitsi palvelut.  
  • toimipaikka on määritelty sen mukaan, mihin maakuntaan yritys on antanut viennin tai tuonnin Intrastat– tai tulli–ilmoituksen (samalla yrityksellä voi olla monta toimipaikkaa Suomessa).
  • EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat–järjestelmällä. Järjestelmässä ovat mukana vain tuonnin ja/tai viennin vuosittain määriteltävän kynnysarvon ylittävät yritykset.
  • EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa (ulkokauppa) koskevat tiedot saadaan tullausjärjestelmästä.
  • vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon tiedot ovat ennakollisia. Koko vuoden ennakkotiedot julkaistaan maaliskuussa 2017, lopulliset tiedot syyskuussa 2017.