14.09.2017

Koulutusorganisaatioilta tietoiskuja yrityksille

Viisi Turun seutukunnan koulutusorganisaatiota aloittaa kuukausittaisen tietoiskusarja yrittäjiä askarrattuvasta aiheista yhteistyössä yrityspalvelupiste Potkurin kanssa. Tarkoituksena on tuoda näkyväksi se, miten monialaisesti koulutusorganisaariot voivat olla yrittäjien apuna ihan arkisissakin asioissa.

Idea tietoiskuista nousi esiin koulutusorganisaatioiden ja Potkurin välisissä yhteistyöpalavereissa, joissa mietittiin millä konkreettisilla tavoilla koulutusorganisaatiot voivat olla mukana Potkurin toiminnassa. Ideaa ryhdyttiin viemään yhteistyössä eteenpäin ja käytännön toteutuksesta vastasi Turku Science Park Oy:ssä korkeakouluyhteistyöstä vastaava erityisasiantuntija Tero Keva.

- Tietoiskut ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia eli yrittäjät voivat osallistua vain ilmoittautumalla. On kuitenkin hyvä huomioida, että tilaratkaisusta johtuen maksimimäärä osallistujia on 40  henkilöä, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa. Tietoiskujen sisältö pidetään konkreettisena ja yrityksillä on mahdollisuus myös keskustella varsin vapaasti mieltä askarruttavista kysymyksistä, Keva kertoo.

Turun Aikuiskoulutuskeskuksen asiakaspalvelupäällikkö Risto Ruohola pitää tärkeänä, että yhteistyö parantaa yritysten mahdollisuuksia saada tietoa eri koulutusorganisaatioiden yrityksille suunnatuista monialaista palveluista. Yhteistyömahdollisuudet avaavat yrityksille mahdollisuuksia osaamiseen perustuvaan liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämiseen ihan yrityksen alkutaipaleesta lähtien.

Tietoiskusarjan toteutukseen osallistuvat Turun ammatti-Instituutti, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.

Tilaisuudet käynnistyvät to 21.9.2017 ja jatkuvat kerran kuussa aina toukokuuhun 2018 Turun ammatti-instituutin Opetusravintola Taiton kokoustilassa Tuuki & Prikka (DataCity, Lemminkäisenkatu 14-18 B).

Ensimmäisen tietoiskun  aiheena on Markkinoinnin eri muodot – miten valita yritykselle oikeat markkinointikanavat?

Puhujina ovat: 
Tapahtumamarkkinointi - Markus Suomi ja Benny Majabacka, Humak
Markkinoinnin monikanavaisuus - Susanna Saarinen, Raseko
sekä Arto Maninen, Turku AMK

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/markkinoinninerimuodot